Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014

Η Νηστεία - Ορθόδοξες επισημάνσεις σε αιρετικές απόψεις.


Είναι γνωστή στον ορθόδοξο χριστιαν ξαιρετική σπουδαιότητα, πού χει θεοσύστατος πνευματική σκηση τς νηστείας καί ς «παθν λλοτρίωση», λλά καί ς ποχή πό συγκεκριμένες τροφές γιά ρισμένο χρονικό διάστημα.
Καί ατή μως τήν πνευματική σκηση πάρχουν αρετικές κινήσεις, πού τήν πολεμον, λλες πού τήν ερωνεύονται καί λλες, πού τούς εναι διάφορη. Διαμαρτύρηση νά πενθυμίσουμε δη πό τά πρτα στορικά βήματά της κράτησε μία ρνητική στάση πέναντι στή νηστεία.

Πο στηρίζουν τά πιχειρήματά τους ο αρετικές κινήσεις; Σέ ρισμένα γιογραφικά χωρία: σ.1,13.58, 3-7. ερεμ. 14, 10-12. Ζαχ. 7, 5. Τί ναφέρουν μως τά ν λόγ γιογραφικά χωρία; ναφέρουν καί δείχνουν τήν ποστροφή το Θεο στόν τρόπο, τό περιεχόμενο καί τή νοηματοδότηση, πού εχαν δώσει ο ουδαοι στή νηστεία.
ποτελε, τό λιγότερο, σύγχυση προσπάθεια τν αρετικν, σφαλμένες θρησκευτικές πρακτικές τν ρχαίων σραηλιτν νά πιχειρον νά τίς ταυτίσουν μέ τό χριστιανικό περιεχόμενο τς νηστείας καί μάλιστα ρθοδόξως κατανοούμενο καί βιούμενο. Μς πενθυμίζει γιος Γρηγόριος Παλαμς τι στά πλαίσια τς ρθόδοξης κκλησιαστικς ζως «καί νηστεία καί γκράτεια ο πρός ρετήν μόνον λλά καί πρός θεοσέβειαν λυσιτελοσι» (ΕΠΕ 9,190).
Νά πενθυμίσουμε ν προκειμέν στούς διάφορους αρετικούς τι νηστεία καθορίστηκε πό τόν Θεό δη στόν Παράδεισο (Γεν. 2, 16-17). Νηστεύουν Μωϋσς (Δευτ. 9, 9. 18), Προφήτης λίας (Γ ́ Βασιλ. 19, 8) καί Προφήτης ωήλ διακηρύττει «γιάσατε νηστείαν» (1, 14). πιπλέον στήν Καινή Διαθήκη βλέπουμε τι νηστεύει διος Κύριος (Ματθ. 4, 2). Μς προτρέπει διος νά νηστεύουμε (Ματθ. 6, 16-18. 17, 21), πως πίσης νηστεύουν καί ο πρτοι χριστιανοί (Πράξ. 13, 2-3. Α ́ Κορ. 7, 5).
ποδεικνύεται, γιά μία κόμη φορά, πόσο ντίθετοι εναι στήν γία Γραφή ο σχυρισμοί τν αρετικν σχετικά μέ τή νηστεία, τή στιγμή μάλιστα, πού εναι μόνιμος σχυρισμός τους τι χουν μοναδικό δηγό τους τήν γία Γραφή.

πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, 
Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.


πηγή:εδώ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...