Τι σταυρό κουβαλάω. Ο κάθε άνθρωπος σηκώνει το δικό του σταυρό. Γιατί να σηκώνουμε σταυρό; Τελικά τι είναι σταυρός για τον κάθε άνθρωπο; Άλλος σηκώνει μικρό σταυρό, άλλος σηκώνει μεγάλο σταυρό. Ο κάθε άνθρωπος από κάτι πάσχει, είτε είναι κάποια ασθένεια είτε ένα πρόβλημα προσωπικό είτε ένα οικογενειακό πρόβλημα είτε είναι ένα πάθος, διότι ακόμα και το πάθος, δηλαδή το αμάρτημα που αγωνίζεται να κόψει, είναι ένας σταυρός που πρέπει να σηκώσει και να μην σταματήσει να αγωνίζεται. Το θέμα αυτό ταλανίζει πολλούς ανθρώπους και δυστυχώς πολλές φορές τα βάζουν με τον ίδιο τον Θεό. Καθιστούν υπεύθυνο τον Θεό για τον σταυρό που καβαλάνε.