Σχετική εικόνα
Πανιερωτάτου Μητροπολίτου Μόρφου, κ. Νεοφύτου
Μου έλεγε κάποιος: «Πιστεύω, αλλά πιστεύω λίγο».
Του λέω: «Άκουσε, μου έλεγε ένας γέροντας που γνώρισα στην Αθήνα, ο γερό Ευμένιος ο λεπρός, «Να λες γιε μου στην προσευχή σου, Χριστέ μου εγώ θέλω ν’ αλλάξω αλλά δεν αλλάζω γιατί σε θέλω λίγο». Τι ωραία που μιλούσε!».