Τρίτη 12 Μαΐου 2020

Ὁ ὅσιος Πορφύριος γιὰ τὸ Γάμο καί τὴν ἐπιλογὴ συζύγου
Ἀναστολὲς μπροστὰ στὸ γάμο...
Σὲ ἕνα φίλο, ποὺ δυσκολεύθηκε πολὺ νὰ παντρευτεῖ, ὁ Γέροντας ἀπεκάλυψε ὅτι τὸ βαθύτερο αἴτιο τῶν μακρόχρονων ἀναστολῶν του μπροστὰ στὸ γάμο, ἦταν ἕνα καταπιεσμένο στὸ ἀσυνείδητό του, ἀποτυχημένο ἐφηβικὸ αἴσθημα. Τοῦ εἶπε: "Ἀγάπησες ἐκείνη μὲ ὅλη τὴ δύναμη τῆς ψυχῆς σου, τὴν ἔκανες ἰδανικό τῆς ζωῆς σου, τραυματίστηκες μὲ τὴν ἀδιαφορία της, διχάσθηκες.
Προσπαθοῦσες νὰ βρεῖς, στὸ πρόσωπο κάθε κοπέλας, ποὺ σὲ προξένευαν, τὸ πρόσωπο ἐκείνης καὶ ἐπειδὴ αὐτὸ ἦταν ἀδύνατο, ἡ καρδιά σου ἔμενε κλειστή". Μὲ τὴ βοήθεια τοῦ Γέροντα, συνειδητοποίησε τὸ κρυμμένο του ἐμπόδιο, ἐλευθερώθηκε ὁριστικὰ ἀπ' αὐτὸ κι ἔτσι μπόρεσε νὰ δημιουργήσει δική του οἰκογένεια.

Τὸν πίεζαν νὰ κάνει οἰκογένεια...
Οἱ γονεῖς του τὸν πίεζαν νὰ κάνει οἰκογένεια. Αὐτὸ τοῦ δημιουργοῦσε κάποιον ἐκνευρισμὸ καὶ προσέφυγε πάλι στὸ Γέροντα. Ἐκεῖνος, πολὺ φυσικά, σὰν νὰ βρισκόταν μέσα στὸ σπίτι του, τοῦ ἐπανέλαβε αὐτολεξεί, ὅσα οἱ γονεῖς του τοῦ ἔλεγαν σχετικά: "Τώρα οἱ γονεῖς σου σοὺ λένε - ΄Ὡς πότε θὰ μένεις ἔτσι; Εἶναι καιρὸς κι ἐσὺ νὰ νοικοκυρευθεῖς, ν' ἀνοίξεις δικό σου σπίτι, μὲ τὴ γυναίκα σου καὶ τὰ παιδιά σου. Ἂν μείνεις ἔτσι, ποιὸς θὰ σὲ κοιτάξει στὰ γηρατειά;
Μὴν τοὺς παρεξηγεῖς, ἔχουν κι αὐτοὶ δίκαιο ἀπὸ τὴ δική τους πλευρά. Ἂν ἤσουν κι ἐσὺ στὴ θέση τους, ἔτσι θὰ μιλοῦσες. Αὐτοὶ βλέπουν τὰ πράγματα κοσμικά, θέλουν νὰ ζήσεις καλὰ καὶ νὰ ἔχεις καλὰ γεράματα. Λίγοι ὅμως εἶναι ἐκεῖνοι, ποὺ κάνουν οἰκογένεια καὶ τοὺς ἐγκαταλείπουν τὰ παιδιά τους καὶ κάνουν κακὰ γεράματα; Τὸ πᾶν εἶναι νὰ ἀγαπήσει ὁ ἄνθρωπος τὸ Χριστὸ καὶ ὅλα τὰ ἄλλα προβλήματα τακτοποιοῦνται". Ὁ γνωστός μου, μοῦ ἐξέφρασε τὸ θαυμασμό του γιὰ τὸ Γέροντα, ὁ ὁποῖος μὲ πολλὴ διάκριση, τὸν προσανατόλισε πρὸς τὸ "μεῖζον" συμφέρον του, ἄλλα καὶ δικαιολόγησε μὲ κατανόηση τὴ στάση τῶν γονέων του καὶ τὴ δική του.

Θὰ δυσκολευθεῖς πολὺ νὰ προσαρμοσθεῖς μαζί της...
Ἦταν Μάρτιος τοῦ 1972, ὅταν ἕνα πνευματικὸ παιδὶ τοῦ π. Πορφυρίου τὸν ἐπισκέφθηκε στὸν Ἅγιο Νικόλαο, στὰ Καλλίσια Ἀττικῆς, γιὰ νὰ...
τὸν συμβουλευθεῖ γιὰ ἕνα προσωπικό του θέμα.
Ὁ Παππούλης τὸν ὑποδέχθηκε μὲ ἰδιαίτερη χαρά, γιατί τὸν ὑπεραγαποῦσε καὶ τὸν θεωροῦσε σὰν ἕνα μέλος τῆς οἰκογενείας του. Τὸ ἴδιο, ἀκριβῶς συνέβαινε καὶ ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά. Ὑπεράνω ὅλων ὁ Παππούλης!
Ἀφοῦ μίλησαν ἀρκετὲς ὧρες γιὰ πολλὰ καὶ διάφορα, ὅπως συνέβαινε πάντα, ὁ Παππούλης τοῦ λέει:
-Πές μου τώρα καὶ τὸ θέμα σου, ποὺ τόσο σὲ ἀπασχολεῖ.
Ἔλα, εὐλογημένε, λέγε...
Πράγματι! Τὴν ἐποχὴ ἐκείνη, ὁ νεαρὸς (τότε), εἶχε γνωρίσει μία κοπέλα καὶ πρὶν προχωρήσει στὴν ἐπισημοποίηση τοῦ δεσμοῦ αὐτοῦ, ἤθελε νὰ πάρει τὴ γνώμη τοῦ Παππούλη. Τὸ ἴδιο ἔκανε σὲ κάθε του πρόβλημα. Ἐὰν δὲν ἔπαιρνε τὸ πράσινο φῶς ἀπὸ τὸν Γέροντα, δὲν προχωροῦσε κάτω ἀπὸ καμία πίεση.
Διηγήθηκε, λοιπόν, στὸν π. Πορφύριο τὸ πρόβλημά του, μὲ ὅλες τὶς λεπτομέρειες καὶ ζήτησε τὴ γνώμη του.
-Ἔχεις μία φωτογραφία τῆς κοπέλας; λέει - δῶσε μοῦ τὴν.
Τὴν ἔδωσε. Τὴν κοίταξε γιὰ πολλὴ ὥρα, χωρὶς νὰ μιλᾶ.
-Τί βλέπετε, Παππούλη; Γιατί δὲν μιλᾶτε τόση ὥρα; Εἶναι καλὴ ἢ ὄχι;
-Πολὺ καλὴ εἶναι! Μόνο ποὺ εἶναι πολὺ δραστήρια καὶ ἀεικίνητη καὶ ἐσὺ θὰ δυσκολευθεῖς πολὺ νὰ προσαρμοσθεῖς μαζί της.
-Ἐ! τότε νὰ τῆς δώσω... ἀπολυτήριο.
-Ὄχι! Γιατρίνα ἤθελες, γιατρίνα πῆρες. Γιατρίνα ζήτησες ἀπὸ τὸ Θεό, γιατρίνα σοῦ ἔδωσε! Ὅ,τι ζήτησες, αὐτό σοῦ ἔδωσε! Τί "ἀπολυτήριά" μοῦλὲς τώρα; Ἄντε, καὶ οἱ δικοί σου τὴν ἀγαπᾶνε πολύ. Καὶ οἱ δικοί σου χαίρονται ἰδιαίτερα. Θέλουν, πρὶν πεθάνουν, νὰ σὲ δοῦν εὐτυχισμένο καὶ τακτοποιημένο! Προχώρα! Καὶ ἐγὼ θὰ κάνω πολλὴ προσευχή. Θὰ τὴν κάνω καὶ ἐκείνη δικό μου παιδί, ὅπως ἔχω ἐσένα! Θὰ ἔρχεσθε νὰ μὲ βλέπετε μαζί, πολὺ συχνά, καὶ ἐγὼ θὰ χαίρομαι καὶ θὰ σᾶς ἀγαπάω καὶ θὰ σᾶς καμαρώνω! Ἀφοῦ ξέρεις πόσο πολὺ σ' ἀγαπάω! Καὶ ἐγὼ ξέρω, πὼς καὶ ἐσὺ μὲ ἀγαπᾶς πολύ. Νὰ εἶσθε εὐλογημένοι! Ὅλα θὰ πᾶνε καλά, σὺν Θεῶ!
Ἔτσι καὶ ἔγινε! Ἡ γνωριμία κατέληξε σὲ γάμο. Ἡ κοπέλα ἔγινε πνευματικὸ παιδὶ τοῦ Παππούλη, καὶ μάλιστα ἀπὸ τὰ καλύτερα! Γι' αὐτὸ καὶ τὴν ὑπεραγαποῦσε.
Ὅμως, τὸ ζευγάρι αὐτὸ ἄρχισε τὴ ζωή του μὲ θλίψεις, ἀγωνίες, στενοχώριες καὶ ταλαιπωρίες. Βάσανα πολλά. Συνέπεια ὅλων τῶν βασάνων τους ἦταν ἡ κοπέλα νὰ στερηθεῖ τὴν πολυπόθητη μητρότητα. Καὶ παρὰ τὶς διαβεβαιώσεις τοῦ Παππούλη τὴν διακατεῖχε ἔντονη ἀγωνία, ἡ ὁποία τὴν ὠθοῦσε σὲ ἐπώδυνες καὶ πολυδάπανες ἐξετάσεις. Ὁ Παππούλης ὅμως ἐπέμενε: θὰ κάνεις παιδί!
Πράγματι! Ἔκανε ἕνα χαριτωμένο ἀγοράκι, φωτισμένο ἀπὸ τὸ Θεὸ καὶ εὐλογημένο ἀπὸ τὸ ἴδιο τὸ χέρι τοῦ Παππούλη!
Ἄξιζει νὰ σημειωθεῖ, ὅτι τὸ ζευγάρι αὐτὸ ἔκανε ἕνα μόνο παιδί. Γι' αὐτὸ καὶ ὁ π. Πορφύριος ἔλεγε: θὰ κάνεις παιδί! Δὲν εἶπε θὰ κάνεις παιδιά! Ἐὰν πρόσεχε κανεὶς τὰ λόγια του, ἔβγαζε πολὺ εὔκολα τὰ συμεράσματά του. Ἡ λεπτομέρεια αὐτὴ ἀποτελοῦσε τῶν κώδικα τῶν ἀποκρυπτογραφήσεων, τῶν ὅσων ἐλέγοντο ἀπὸ τὸ Γέροντα.
Ὅταν ὁ π. Πορφύριος εἶδε γιὰ πρώτη φορὰ τὸ νεογέννητο παιδί, εἶπε στοὺς γονεῖς του: Αὐτὸ εἶναι τὸ παιδὶ τῶν προσευχῶν!

...καὶ ἀνασυγκρότησε τὸ διαλυμένο γάμο του...
Ὁ Γέρων Πορφύριος ἐνδιαφερόταν πολὺ γιὰ τὰ ἀνδρόγυνα, ἀπ' ὅτι ἔχω ὑπόψη μου. Ἀναρίθμητα ἀνδρόγυνα, ποὺ εἶχαν προβλήματα, μὲ ἀποτέλεσμα ὁ γάμος τους νὰ φθάνει στὴ διάλυση, βοήθησε μὲ τὰ χαρίσματα ποὺ εἶχε, καὶ τὰ ἐπανένωσε.
Θυμοῦμαι τὴ συγκινητικὴ περίπτωση, ὅταν πήγαινε κάπου μ' ἕνα ταξί. Στὸ δρόμο ἔκανε μὲ τὸν ὁδηγὸ τὸν ἀκόλουθο διάλογο:
-Ἔχεις γυναίκα;
-Ναί, ἔχω.
-Πόσα χρόνια ζεῖτε χωριστά;
-Πέντε.
Προχώρησε ὁ διάλογος. Καὶ τὸ ἀποτέλεσμα... εὐχάριστο. Ὁ ὁδηγὸς τοῦ ταξὶ τόσο πολὺ ἐντυπωσιάστηκε ἀπ' αὐτὰ ποὺ τοῦ εἶπε ἐκεῖνος ὁ ἄγνωστός γι’ αυτόν ἱερέας, ὥστε ἀμέσως πῆγε καὶ βρῆκε τὴ γυναίκα του κι ἀνασυγκρότησε τὸ διαλυμένο γάμο του.

Μεταξὺ γάμου καὶ ἀγαμίας...
Ἤμασταν μία συντροφιά, 6-7 φίλοι, ὅλοι ἄγαμοι τότε καί, καθισμένοι κάτω ἀπὸ ἕνα πεῦκο, ἀκούγαμε, ἕνα καλοκαιρινὸ ἀπόγευμα, τὸ Γέροντα νὰ μᾶς μιλᾶ σχετικά: "Μὴ σᾶς βασανίζει τὸ πρόβλημα νὰ διαλέξετε μεταξὺ γάμου καὶ ἀγαμίας. Ἄλλοτε ἔρχονται μέρες, ποὺ αἰσθάνεσθε ψυχικὲς καὶ σαρκικὲς ἐπιθυμίες γιὰ γάμο, κι ἄλλοτε αὐτὲς οἱ ἐπιθυμίες ὑποχωροῦν, γιατί αἰσθάνεσθε θεῖες ἐπιθυμίες, ἀνώτερες ἀπὸ τὸ γάμο. Ὅταν ἔρχονται φιλήδονοι πειρασμοί, μὴν προσπαθεῖτε νὰ τοὺς διώξετε μὲ βία, γιατί ὁ σατανᾶς ἐπωφελεῖται καὶ τοὺς κάνει πιὸ ἑλκυστικοὺς καὶ σᾶς βλάπτει. Εἶναι καλύτερα νὰ τοὺς ἀντιμετωπίζετε ἤρεμα καὶ νὰ τοὺς μετατρέπετε ἀπὸ ἁμαρτωλοὺς σὲ ἁγνούς. Νὰ λέτε: Μπορεῖ νὰ παντρευτοῦμε καὶ νὰ ἀπολαύσουμε τὶς συζυγικὲς ἡδονές, ὅπως θέλει ὁ Χριστός.
Ὅταν πάλι σᾶς ἔρχονται οἱ ἐπιθυμίες παρθενίας, νὰ τὶς δέχεσθε μὲ εὐγνωμοσύνη, καλλιεργώντας μυστικὰ τὴν τέχνη τοῦ ἁγιασμοῦ. Κάποτε ἡ ζυγαριὰ θὰ γείρει σὲ μιὰ πλευρά. Ἄλλοι προσπαθοῦν νὰ ἁγιασθοῦν πολεμώντας τὰ πάθη καὶ τὶς ἁμαρτίες τους, κι ἄλλοι ἀγαπώντας τὸ Χριστὸ καὶ τὸ θέλημά Του. Οἱ πρῶτοι πετυχαίνουν λίγα πράγματα, γιατί ὁ ἀγώνας τους γίνεται πολὺ ψυχρὸς καὶ σκληρός. Οἱ δεύτεροι πετυχαίνουν περισσότερα, γιατί ἀγαπώντας τὸ Χριστό, τὰ ἁμαρτωλὰ πάθη χάνουν τὴ γοητεία καὶ τὴ δύναμη τοὺς μπροστὰ στὴ χαρὰ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ ποὺ αἰσθάνονται. Ὅταν ξημερώσει καὶ μπεῖ στὸ δωμάτιό μας τὸ φῶς τοῦ ἥλιου, τὰ σκοτάδια φεύγουν ἀναγκαστικά".
Ὁ Γέροντας σταμάτησε νὰ μιλᾶ καὶ φαινόταν πώς κάτι σκεφτόταν. Ἔπειτα ξαναμίλησε: "Ἴσως δὲ θὰ ἔπρεπε νὰ σᾶς τὸ πῶ αὐτό, ἀλλὰ θὰ σᾶς τὸ πῶ. Μπορεῖ κανεὶς νὰ φτάσει σὲ προχωρημένη ἡλικία καὶ νὰ ἀμφιταλαντεύεται ἀκόμα μεταξὺ γάμου καὶ ἀγαμίας καὶ νὰ τοῦ κάνει τότε ὁ σατανᾶς τὴν πιὸ σκληρὴ ἐπίθεση: νὰ τοῦ βάλει στὴν ψυχὴ τὸν πανικὸ τῆς ἀγαμίας καὶ τότε μὲ ἀγωνία ν' ἀρχίσει νὰ ἀναζητᾶ σύζυγο, νὰ βάζει ἀνθρώπους νὰ τοῦ βροῦν, ἐκεῖνοι νὰ γελοῦν μαζί του κι αὐτὸς νὰ μπαίνει πλέον σὲ μιὰ κατάσταση ψυχικῆς ἀρρώστιας.
Γι' αὐτὸ σας λέω, μὴν κολλᾶτε σ' αὐτὸ τὸ ἐρώτημα: γάμος ἢ ἀγαμία. Ἀντὶ νὰ φθείρεσθε, προσπαθώντας μάταια νὰ δώσετε ἐσεῖς ἀπάντηση γιὰ τὸν ἑαυτό σας, δῶστε ὅλη τὴν προσπάθειά σας στὸ νὰ ἀγαπήσετε ὁλόψυχα τὸ Χριστό, κι Ἐκεῖνος θὰ σᾶς δώσει, στὸν κατάλληλο χρόνο, τὴν ἀπάντηση ποὺ ταιριάζει στὴν ψυχή σας καὶ ποὺ θὰ τὴν δεχθεῖτε χωρὶς βία καὶ στεναχώρια, ἀλλὰ ἥσυχα καὶ μὲ εὐχαρίστηση. Ἔτσι θὰ ἁπαλαγεῖτε γιὰ πάντα ἀπὸ αὐτὸ τὸ ἐρώτημα καὶ θὰ βαδίσετε ἕνα δρόμο, δοξάζωντας τὸ Θεό".

(Ἀνθολόγιο Συμβουλῶν Γέροντος Πορφυρίου, ἐκδόσ. Ι.Μ. Μεταμορφώσεως Μήλεσι)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...