"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

Κυριακή, 17 Μαΐου 2015

Ἡ ψυχή ὅταν γνωρίση τόν Ἰησοῦν Χριστόν, τότε δέν θέλει πλέον νά βλέπη τά ἐπίγεια. - Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης


Ἡ ψυχή ζῇ πολύ ἐπί τῆς γῆς καί ἀγαπᾶ τά γήινα κάλλη. Ἀγαπᾶ τόν οὐρανόν καί τόν ἥλιον, ἀγαπᾶ τούς ὡραίους κήπους, τήν θάλασσαν καί τούς ποταμους, τά δάση καί τούς λειμῶνας· ἀγαπᾶ ἡ ψυχή καί τήν μουσική, καί ὄλα αὐτά τά ἐπίγεια γλυκαίνουν αὐτήν. Ἀλλ' ὅταν αὕτη γνωρίση τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν, τότε δέν θέλει πλέον νά βλέπη τά ἐπίγεια.

 Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...