Τετάρτη 25 Ιουνίου 2014

«Κάνε τὴν σωστὴ κίνηση…»

  
Τὸ σκάκι, καλοί μου φίλοι, ὡς γνωστόν, εἶναι σαφῶς ἕνα πολὺ ἔξυπνο ἐπιτραπέζιο παιχνίδι. Ἀπαιτεῖ στρατηγικὴ γιὰ νὰ πεῖ κανεὶς ὅτι παίζει σοβαρὰ καὶ μπορεῖ νὰ ἐλπίζει ὅτι θὰ νικήσει. Μάλιστα αὐτὸ ποὺ εὐθὺς ἐξαρχῆς ἀναζητεῖ μέσα ἀπ’ αὐτὴ τὴν στρατηγική, εἶναι τὴν λεγόμενη «κίνηση μάτ». Δηλαδὴ ἐκείνη τὴν κίνηση ποὺ φέρνει τὸν ἀντίπαλο σὲ πλῆρες ἀδιέξοδο. Τέτοιο, ποὺ στὸ τέλος ὅποια κίνηση καὶ νὰ κάνει, στὰ σίγουρα ἔχει χάσει! Ἀκριβῶς γι’ αὐτό, κάθε κίνηση στὸ παιχνίδι αὐτό, ἀπαιτεῖ περισυλλογὴ καὶ σκέψη πολλή. 

Πραγματικά, πόσα διδάγματα γιὰ τὴ ζωή δὲν μᾶς δίνει τοῦτο τὸ παιχνίδι! Ἀπ’ τὴν ὕπαρξη στρατηγικῆς ποὺ ἀπαιτεῖται νὰ ἔχουμε σ’ ὁποιονδήποτε τομέα τῆς ζωῆς μας (δηλαδὴ τὴν ὕπαρξη ἑνὸς καλομελετημένου σχεδίου μὲ βάση τὸ ὁποῖο θὰ πορευόμαστε μέχρι νὰ φθάσουμε στὸ σκοπό μας), ὡς τὸ πόσο σημαντικὴ εἶναι ἡ ὅποια κίνηση κάνουμε.

Θέλετε νὰ σταθοῦμε σ’ αὐτὸ τὸ τελευταῖο, ποὺ φαινομενικὰ μοιάζει μὲ ἁπλό;

Ἂν οἱ ψαράδες τῆς Γαλιλαίας δὲν ἀνταποκρίνονταν στὴν πρόσκληση ποὺ ἀπηύθυνε στὸν καθένα τους ὁ Χριστός, δὲν θὰ γίνονταν Ἀπόστολοι καὶ ἁλιεῖς τῆς οἰκουμένης…

Ἂν ὁ Ζακχαῖος δὲν ἀνέβαινε στὸ δέντρο, γιὰ νὰ δεῖ τὸν Χριστό, θὰ ἔμενε γιὰ πάντα ἕνα δυστυχισμένος ἁμαρτωλὸς τελώνης!

Ἂν ὁ τυφλὸς δὲν φώναζε, καὶ παρὰ τὶς ἐκπλήξεις τοῦ ὄχλου μάλιστα, ἐκεῖνο τὸ ὑπέροχο «Ἰησοῦ Υἱὲ τοῦ Δαυὶδ, ἐλέησόν με…», θὰ ἔμενε ἀσφαλῶς γιὰ πάντα τυφλός!

Ἂν ὁ ληστὴς πάνω στὸ Σταυρὸ δὲν ἔλεγε μὲ πόνο ψυχῆς τὸ «μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθης ἐν τῇ Βασιλείᾳ Σου», θὰ ἔμενε γιὰ πάντα στὸ αἰώνιο σκοτάδι!

Δηλαδή, τί βλέπουμε; Πώς μία ἁπλὴ κίνησή τους καὶ μάλιστα χωρὶς στρατηγικὴ (σκεφθεῖτε πόσο διαφορετικὰ θὰ ἦταν τὰ πράγματα ἂν ὑπῆρχε κι αὐτή), εὑρισκόμενη ὅμως στὴν ἀπόλυτα σωστὴ κατεύθυνση, κυριολεκτικὰ ἄλλαξε τὴ ζωή τους καὶ τοὺς ἔσωσε.

Κι ἀπ’ τὴν ἄλλη…

Μία ἀπρόσεκτη, ἐπιπόλαια κι ἀπερίσκεπτη κίνηση τῶν πρωτοπλάστων, στάθηκε ἱκανὴ, γιὰ νὰ τοὺς ὁδηγήσει ἀμέσως ἔξω ἀπὸ τὸν Παράδεισο!

Μία ἀπρόσεκτη ματιὰ τοῦ Δαυίδ, τὸν ὁδήγησε σὲ διπλὸ σοβαρότατο ἁμάρτημα (τῆς μοιχείας καὶ τοῦ φόνου), γιὰ τὸ ὁποῖο ἔκλαψε τόσο πικρὰ στὴ ζωή του καὶ ἀπ’ τὴ μετάνοιά του (ἄλλη κίνηση αὐτὴ) ἔγραψε τὰ γνωστὰ ψαλμικὰ ἀριστουργήματα, ὅπως τὸν 50ό ψαλμό!

Μία ἐπίσης λάθος κίνηση μετέβαλε τὴ γυναίκα τοῦ Λὼτ σὲ στήλη ἅλατος, τότε μὲ τὴ γνωστὴ καταστροφὴ τῶν Σοδόμων καὶ Γομόρρων!

Μία κίνηση τοῦ Ἰούδα, τὸν μετέβαλε ἀπὸ μαθητὴ τοῦ Χριστοῦ σὲ προδότη Του!

Στ’ ἀλήθεια, κάθε κίνηση στὴ ζωή μας εἶναι σπουδαία καὶ πολὺ σημαντική, εἴτε γιὰ τὸ καλὸ καὶ τὴν ἀνάδειξή μας, εἴτε γιὰ τὸ κακὸ καὶ τὴν καταστροφή μας! Ἀπὸ λάθος κίνηση πόσοι νέοι δὲν περνοῦν ἀπ’ τὴν ἁγνότητα στὴ διαφθορά, ἀπ’ τὴ ζωή στὰ ναρκωτικά, ἀπ’ τὴν ἀνάγκη καὶ τὴ δίψα γιὰ ψυχαγωγία ἀκόμη καὶ στὸ τροχαῖο!

Λοιπόν, τί λέτε, δὲν ἀπαιτεῖται νὰ ἔχουμε στὴ ζωή μας προσοχὴ (καὶ προσευχή), ἐγρήγορση, περίσκεψη καὶ σωστὲς ἀποφάσεις;

Ναί, παιδιά, ἔχουμε σαφῶς ἀπόλυτη ἀνάγκη ἀπ’ τὴν καλὴ κίνηση, αὐτὴ ποὺ λέμε «κίνηση μάτ». Ἰδιαίτερα ἐκείνη ποὺ προέρχεται μέσα ἀπὸ ἕνα πολὺ καλὰ μελετημένο σχέδιο, δηλαδὴ τὴ στρατηγική μας…

Κ. Γ. Παπαδημητρακόπουλος

πηγή : ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΤΥΠΟΣ 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...