Τετάρτη 28 Μαΐου 2014

Γέροντας Πορφύριος: Ο Χριστιανός δεν ζει για τον εαυτό του...

Γέροντας Πορφύριος: Ο Χριστιανός δεν ζει για τον εαυτό του...

χριστιανός, πού ζε γιά τόν αυτό του δέν εναι χριστιανός, διότι δέν ζε κκλησιαστικά. ληθινά χριστιανός ζε γιά τόν Θεό καί γιά τόν συνάνθρωπο, μιμούμενος τούς χριστιανούς τς πρώτης κκλησίας.
Τότε εναι, πού ζομε κατά τό πρότυπο τν πρώτων χριστιανν [1], ταν ζομε «κοινοβιακά» (κοινό θέλημα, κοινή οσία, κοινή περιουσία, «παντα κοινά»).
γνήσια κκλησιαστική ζωή τν Πράξεων, πρέπει νά ποτελέσει τό πρότυπο καί τν σημερινν κκλησιαστικν κοινοτήτων-νοριν.
Τότε, στά πρτα 200 χρόνια το Χριστιανισμο, κκλησιαστική κοινότητα λειτουργοσε ς να μεγάλο Κοινόβιο. Ατή ρχέγονη τέλεια κκλησιαστική χριστιανική ζωή ( ν Χριστ νότης καί κοινότης) διασώθηκε μέχρι σήμερα στά ρθόδοξα Μοναστήρια-Κοινόβια.
τρόπος ζως τν μοναστικν νοριν, (δηλαδή τν Κοινοβιακν Μοναστηριν) θά πρέπει νά γίνει τό πρότυπο γιά τίς σημερινές κοσμικές νορίες (τίς κκλησιαστικές κοινότητες πού λειτουργον μέσα στόν κόσμο).


[1] Ο πρτοι Χριστιανοί εχαν σάν πρότυπο τήν ζωή τν ποστόλων καί το Κυρίου. ποστολική μάδα μέ Γέροντα τόν Κύριο, συνιστ τό πρτο πρότυπο Κοινοβιακό μοναστήρι.


«Η θεραπεία της ψυχής κατά τον Γέροντα Πορφύριο»

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...