Σάββατο, 16 Μαρτίου 2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΚΟΛΟΥΘΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΑΡΑΚΟΣΤΗΣ 2013

  ΟΡ­ΘΡΟΣ :  Κά­θε πρω­ί στις 7.00 π.μ.

        ΜΕ­ΓΑ­ΛΟ Α­ΠΟ­ΔΕΙ­ΠΝΟ :  Κά­θε Δευ­τέ­ρα, Τρί­τη καί  Πέ­μπτη ἀ­πό­γευ­μα ὥρα 6 μ.μ.

       Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΗ Θ. ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙ­Α ΠΡΟ­Η­ΓΙ­Α­ΣΜΕ­ΝΩΝ ΔΩ­ΡΩΝ :
   Κά­θε Τε­τάρ­τη ἀ­πό­γευ­μα ὥ­ρα 6.30 μ.μ.

       ΠΡΩ­Ϊ­ΝΗ Θ. ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙ­Α ΠΡΟ­Η­ΓΙ­Α­ΣΜΕ­ΝΩΝ ΔΩ­ΡΩΝ :
  Κά­θε Πα­ρα­σκευ­ή πρωί ὥ­ρα 7.00 π.μ.

       ΔΥΟ Α­ΚΟ­ΛΟΥ­ΘΙ­ΕΣ ΧΑΙ­ΡΕ­ΤΙ­ΣΜΩΝ :
        Α’ κά­θε Πα­ρα­σκευ­ή ἀ­πό­γευ­μα ὥ­ρα 7.00 μ.μ.
             (Ὁ Ἀκάθιστος Ὕμνος τῆς 19/4 στίς 18.30’)
        Β’  κάθε Παρασκευή βράδυ στίς 20.45’ - 22.00’.

 Θ. ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙ­Α ΙΕΡΟΥ ΧΡΥ­ΣΟ­ΣΤΟ­ΜΟΥ : Σάβ­βα­το πρω­ί

       Θ. ΛΕΙ­ΤΟΥΡ­ΓΙ­Α ΜΕ­Γ. ΒΑ­ΣΙ­ΛΕΙ­ΟΥ : Κά­θε Κυ­ρι­α­κή πρω­ί

    ΚΑ­ΤΑ­ΝΥ­ΚΤΙ­ΚΟΣ Ε­ΣΠΕ­ΡΙ­ΝΟΣ μέ Ο­ΜΙ­ΛΙ­Α ἤ ΠΡΟΒΟΛΗ :
Κά­θε Κυ­ρι­α­κή ἀ­πό­γευ­μα ὥ­ρα 6.00 μ.μ., μέ ὁ­μι­λη­τές καί  θέ­μα­τα σύμ­φω­να μέ τό
πα­ρα­κά­τω πρό­γραμ­μα:
 

24/03/2013
Α’ Νηστειῶν
Γιορτή Κατηχητικῶν Ἐνορίας
«25η Μαρτίου»
31/03/2013
Β’ Νηστειῶν
Προβολή ταινίας γιά τόν
Γέροντα Παΐσιο
7/04/2013
Γ’ Νηστειῶν
Χαιρετισμοί Τιμίου Σταυροῦ
14/04/2013
Δ’ Νηστειῶν
ΟΜΙΛΙΑ
Προσέγγιση-ἐρμηνεία Θείας Λειτουργίας
21/04/2013
Ε’ Νηστειῶν
Προβολή ψυχοφελῶν ταινιῶν :
«Τρεῖς ἐσεῖς καί τρεῖς ἐμεῖς»,  
«Ἡ ἐπίσκεψη τοῦ Χριστοῦ»,   

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...