Κυριακή, 14 Σεπτεμβρίου 2014

Γιατί να λατρεύω τον Θεό;


Πς τόν φαντάζεσαι τόν Θεό;

•Μήπως τόν βλέπεις σάν κάποιο
ποος κάθεται σέ πανύψηλο θρόνο πού στραβομουτσουνιάζει καί θυμώνει ταν δέν τόν λατρεύεις καί δέν τόν δοξάζεις;

•Μήπως σάν κάποιο
ποος χαίρεται καί εχαριστιέται μαζί σου ταν πηγαίνεις κκλησία καί προσεύχεσαι;

•Μήπως
χεις τήν ντύπωση πώς Θεός εναι νας καλωσυνάτος παππούς (γεροντάκος) πού δέν το καίγεται καρφί τό τί κάνεις μέ τήν ζωή σου, φτάνει σύ νά εσαι εχαριστημένος μέ τόν αυτό σου;ν τσι πιστεύεις γιά τόν Θεό, δέν θά καταλάβεις ποτέ:

•οτε γιατί χεις χρέος νά Τόν λατρεύεις·

•ο
τε γιατί Θεός εναι καλός μόνο ταν σέ φήνει νά κάνεις τά ποια θελήματά σου-λεύθερο.
ς ξεκινήσομε μως μέ τό πρτο ρώτημα: γιατί χομε χρέος νά Τόν λατρεύομε.
λέξη λατρεία στήν ρχική της σημασία σημαίνει: πονέμω ξία, τιμή καί σεβασμό σέ κάποιο σέ κάτι. Συνεπώς, λατρεία εναι κδήλωση σεβασμού, τιμής, ξίας, ναγνώρισης. Π.χ. ταν χειροκροτ να θοποιό πάνω στήν σκηνή να ποδοσφαιριστή (θλητή), τόν τιμ· το ναγνωρίζω κάποια ξία· τόν λατρεύω. Κάθε φορά πού νας νδρας -τήν παλαιότερη πόχη- βγαζε τό καπέλο του σέ μιά διερχόμενη γυναίκα, τό καμε ες νδειξη τιμς (τιμητικά).

Γιά τόν Θεό, λατρεία ε
ναι κάτι παραπάνω. Λατρεύω τόν Θεό σημαίνει: ναγνωρίζω τήν δύναμή Του, τήν καλωσύνη Του, τήν ξία Του, τήν μεγαλωσύνη Του, τήν κυριαρχία Του, τήν λήθεια Του...

ν δέν λατρεύεις τόν Θεό, μάθε το, λατρεύεις κάτι λλο κάποιον λλο, πού 9 στίς 10 φορές θά εναι αυτός σου!

ν δέν πάρχει Θεός, θεός εσαι σύ! Καί ν σύ εσαι θεός - νομοθέτης καί δημιουργός, τότε τί νά σο επ;  

βασικός λόγος πού ο νθρωποι σήμερα λατρεύουν λίγο τόν Θεό καί πολύ τόν αυτό τους, εναι τι δέν θέλουν νά τό «χωνέψουν» τι εναι κτίσματα-δημιουργήματα καί χι δημιουργοί!

Νά λοιπόν, γιατί
χεις χρέος νά λατρεύεις τόν Θεό.
χι γιατί Θεός τό χει νάγκη, διαφορετικά θά ασθανόταν δυστυχισμένος καί τελής, λλά πειδή σύ θά εσαι δυστυχισμένος καί τελής.

Fulton Sheen (Καθηγητής Ψυχολογίας)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...