"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

Δευτέρα, 25 Σεπτεμβρίου 2017

Ποιὸς εἶναι; Κουτσίδης Νίκων (Ἀρχιμανδρίτης)


Ὁ μεγαλύτερος θεωρητικὸς φυσι­κὸς τοῦ εἰκοστοῦ αἰώνα, ἴσως καὶ ὁ σπουδαιότερος τῶν δύο-τριῶν τελευ­ταίων αἰώνων, εἶναι ὁ Ἀλβέρτος Ἀϊν­στάιν.

Στὴν ἐφημερίδα ΒΗΜΑ (24/2/2002) ἀναδημοσιεύθηκε συνέντευξη τοῦ διά­σημου αὐτοῦ ἐπιστήμονα, ποὺ εἶχε δοθεῖ τὸ 1930. Σ' αὐτήν, εἶπε ἀνάμεσα στὰ ἀλλὰ καὶ τὰ ἑξῆς:

-Ἐρώτηση: Δέχεσθε τὴν ἱστορικὴ ὕπαρξη τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ;

-Ἀπάντηση: Ἀσφαλῶς. Δὲν ἔχω καμμιὰ ἀμφιβολία. Κανένας δὲν μπο­ρεῖ νὰ διαβάσει τὸ Εὐαγγέλιο δίχως νὰ νιώσει τὴν πραγματικὴ παρουσία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ. Ἡ προσωπικότητά Του βρίσκεται μέσα σὲ κάθε λέξη. Καμμιὰ ἄλλη διήγηση δὲν εἶναι ἐμπλουτισμένη μὲ τόση ζωή, ὅσο οἱ ἱστορίες τῆς Καινῆς Διαθήκης. Εἶναι ἐντελῶς διαφορετικὴ ἡ ἐντύπωση ποὺ μᾶς δημιουργοῦν οἱ διάφοροι ἥρωες -πρόσωπα μυθικὰ καὶ ἱστορικά- τῆς ἀνθρωπότητας. Κανένας ἀπὸ αὐτοὺς δὲν ἔχει τὴν αὐθεντικὴ ζωντάνια τοῦ Ἰησοῦ.
 
* * *
 
Ὁ Ἀϊνστάιν ἦταν Ἑβραῖος. Ὁ ἴδιος δήλωνε ὅτι πίστευε στὸ Θεό. Καὶ γι' αὐτὸ ὁ τρόπος ποὺ μιλοῦσε γιὰ τὸν Χριστό, ἦταν πολὺ ἐντυπωσιακός.
 
* * *
 
Πόσοι, ὅμως, ἀπό μᾶς, τοὺς λεγό­μενους Χριστιανούς, θὰ μιλούσαμε γιὰ τὸν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό, μὲ τέτοιο ἐνθουσιασμό;

Γιατί, ὅμως, νὰ μὴν μποροῦμε νὰ τὸ κάνουμε;

1. Γιατί δὲν Τὸν γνωρίζουμε καλά. Δὲν φροντίσαμε νὰ καταλάβουμε ὅτι αὐτὸς εἶναι δημιουργός τοῦ σύμπα­ντος. Καὶ σωτήρας μας. Καὶ γι' αὐτὸ καὶ λίγο τὸν ἀγαπᾶμε!

2. Γιατί δὲν γνωρίζουμε καλὰ τὸ Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. Ὅτι δηλ. ὁ Χριστὸς θέλει ὅλοι οἱ ἄνθρωποι νὰ σωθοῦν καὶ νὰ γνωρίσουν τὴν ἀλήθειά Του (=τὸ πρόσωπό Του!). Νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴν δυστυχία τῆς ζωῆς μακριὰ ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ χωρὶς τὸν Χριστό.

3. Γιατί, ὡς ἄνθρωποι, δελεαζόμα­στε ὑπερβολικὰ ἀπὸ τὰ ἀγαθὰ τῆς παρούσης ζωῆς καὶ ἀπὸ τὴν μέριμνα γιὰ τὴν ἀπόκτησή τους. Χάνουμε ἔτσι ἀπὸ τὸν πνευματικό μας ὁρίζοντα τὸ πρόσωπο τοῦ Χριστοῦ.
 
* * *
 
Συνεπῶς, εἶναι χρέος μας μὲ τὴν μελέτη καὶ τὴν προσευχὴ νὰ ἐφαρμό­σουμε τὰ λόγια του Κυρίου:

-Μάθετε ἀπὸ μένα ὅτι εἶμαι πράος καὶ ταπεινὸς στὴν καρδιὰ καὶ θὰ βρεῖτε ψυχικὴ ἀνάπαυση (Ματθ. 11,29).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...