Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου 2015

Πρῶτες Βοήθειες – Κράμπα


Του Κωνσταντίνου Ερρίπη, θεολόγου - Καρδιολόγου
- Κ ρ ά μ π α :
Εἶναι ἡ αἰφνίδια, ἐπώδυνη μυϊκή σύσπαση, πού ἀφορᾶ κυρίως τούς μῦς τῆς γαστροκνημίας (γάμπας), καί σπανιώτερα τούς μῦς τοῦ μηροῦ, τοῦ ἄκρου ποδός, κ.ἄ.


- Δ ι ά ρ κ ε ι α :
Ὁ σπασμός τοῦ μυός διαρκεῖ συνήθως λίγα λεπτά τῆς ὥρας.
Ὁ ἔντονος πόνος διαρκεῖ καί αὐτός λίγα λεπτα. Εἶναι δυνατόν ὅμως νά ἀφήσει ἕνα ἤπιο, ἐπώδυνο αἴσθημα διαρκείας ὠρῶν ἤ πολύ σπάνια καί ἡμερῶν.

- Θ ε ρ α π ε ί α :
Ἀκινητοποίηση τοῦ σκέλους. Μόνο ὅταν ἀρχίζει νά ὑποχωρεῖ ὁ πόνος, τότε ἐπιτρέπονται ἤπιες κινήσεις πού ἀνακουφίζουν τόν ἀσθενῆ.
Ἤπιες μαλάξεις τῆς περιοχῆς.
Ἐπί διαρκείας ἄνω τῶν 5-10 λεπτῶν βοηθοῦν καί τά θερμά ἐπιθέματα.
Ἐάν ἐπισυμβεῖ κράμπα κατά τήν κολύμβηση, τότε: Ψυχραιμία (τό σπουδαιότερο). Ἐάν ξαπλώσουμε ἀνάσκελα καί χαλαρά, θά περάσει σέ λίγα λεπτά. Ἐάν τρομοκρατηθοῦμε καί κάνουμε βίαιες κινήσεις, ἡ κατάσταση θά ἐπιδεινωθεῖ. Ὅποιος δέν γνωρίζει καλό κολύμπι, μπορεῖ νά ἐπιπλέει χαλαρά χωρίς νά μεταβάλλει τή θέση τοῦ σώματός του.

- Π ρ ό λ η ψ η :
Ὅταν δέν ὑπάρχει παθολογικό ὑπόβαθρο, δεν χρειάζεται καμμά πρόληψη. Σύσταση μόνη ἡ ἀποφυγή ὑπερβολικῆς κόπωσης σέ ἐκείνους πού δέν ἔχουν συνηθίσει τίς μακρές πορεῖες, πολύωρες ἀθλοπαιδειές, κλπ
Ἐπί συνεχῶν προσβολῶν, γιά κατοχύρωση, χρειάζεται πρωτίστως ἔλεγχος τοῦ κυκλοφορικοῦ συστήματος τῶν κάτω ἄκρων μέ  «Τriplex ἀρτηριῶν καί φλεβῶν κάτω ἄκρων».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...