"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 12/5 ΚΑΙ ΤΡΙΤΗ 15/5 ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ.

Τρίτη, 23 Μαΐου 2017

Ἡ ἀγάπη μητρόπολη τῶν ἀρετῶν

Ὅσιος Θεόδωρος Ἐδέσσης
Δικαιολογημένα ἡ ἀγάπη ὀνομάστηκε μητρόπολη τῶν ἀρετῶν καί συγκεφαλαίωση τοῦ νόμου καί τῶν προφητῶν.
Ἄς καταβάλλομε λοιπόν κάθε κόπο μέχρις ὅτου ἐπιτύχομε τήν ἱερή ἀγάπη.
Μέ αὐτήν ἄς ἀποτινάξομε τήν τυραννία τῶν παθῶν καί ἄς ὑψωθοῦμε στούς οὐρανούς πετώντας μέ τά φτερά τῶν ἀρετῶν καί θά δοῦμε τό Θεό, ὅσο εἶναι δυνατόν στήν ἀνθρώπινη φύση.

Ἀφοῦ ὁ Θεός εἶναι ἀγάπη, ἐκεῖνος πού ἔχει τήν ἀγάπη, ἔχει τό Θεό μέσα του.

Ἐνῶ ὅταν ἀπουσιάζει ἡ ἀγάπη, δέν ἔχομε καμιά ὠφέλεια, οὔτε μποροῦμε νά ποῦμε ὅτι ἀγαποῦμε τό Θεό.
Γιατί λέει ἡ Γραφή: «Ἄν κανεῖς πεῖ ὅτι ἀγαπᾶ τό Θεό καί μισεῖ τόν ἀδελφό του, εἶναι ψεύτης».
Καί πάλι λέει:  Ἀπό αὐτά φαίνεται ὅτι ἡ ἀγάπη περιέχει ὅλα τά ἀγαθά καί βρίσκεται στήν κορυφή ὅλων ὅσα λέει ἡ Ἁγία Γραφή.
Καί δέν ὑπάρχει εἶδος ἀρετῆς, μέ τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος φιλιώνεται καί ἑνώνεται μέ τό Θεό, πού δέν ἐξαρτᾶται ἀπό τήν ἀγάπη καί δέν περιλαμβάνεται μέσα σ’ αὐτήν γιά νά τό συγκρατεῖ καί νά τό φυλάει μέ τρόπο ἀνέκφραστο. 
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...