"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

Τρίτη, 18 Σεπτεμβρίου 2018

Η αγάπη είναι το γνώρισμα του χριστιανού
Αν θέλεις η ημέρα σου να περάσει καλά, να ξυπνάς νωρίς και να σκουπίζεις το δωμάτιό σου, παραγγέλλει ο άγιος Σεραφείμ. Κι αν θέλεις η ζωή σου να είναι όμορφη, κάθε πρωί να σκουπίζεις την ψυχή σου από το μίσος και τη μνησικακία.

Εκρίζωσε με κάθε επιμέλεια το μίσος και τη μνησικακία. Μην αφήσεις το ελάχιστο ίχνος της. Η μνησικακία διώχνει τη χαρά και φέρνει θλίψη. Ο μνησίκακος ποτέ δεν γελάει. Είναι πάντα θλιμμένος. Ενώ όποιος έχει αγάπη είναι πάντα χαρούμενος. Διότι η αγάπη είναι ο ίδιος ο Θεός. «Ο Θεός αγάπη εστί», λέγει ο ευαγγελιστής Ιωάννης. Και ο άγιος Μάξιμος ο ομολογητής «ει τις την αγάπην εκτήσατο, τον Θεόν εκτήσατο».

Βέβαια δεν είναι εύκολη η αγάπη. Δεν είναι συναισθηματική γλυκολογία ή ερεθισμός φαντασίας. Πρέπει πολύ να πονέσεις, να υποφέρεις, να θυσιάσεις το εγώ σου, το σαρκικό σου φρόνημα, την φιλαυτία σου και την φιλαρέσκειά σου για ν’ αποκτήσεις την αγάπη του Θεού. Όταν όμως αποκτήσεις την αγάπη, απέκτησες μια μόνιμη πηγή ευτυχίας μέσα σου.

Όπως οι πηγές στα ψηλά βουνά της πατρίδος μας συνεχώς αναβλύζουν δροσιστικό νερό, έτσι και η αγάπη συνεχώς αναβλύζει χαρά, καλωσύνη, ειρήνη, ευτυχία.

Το χαρακτηριστικό γνώρισμα του χριστιανού είναι η αγάπη. Εκείνος που δεν πιστεύει στον Ιησού Χριστό δεν έχει αγάπη. Η αγάπη είναι η δωρεά, το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. «Καρπός δε του Πνεύματός εστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη», γράφει ο απόστολος Παύλος. Και κατά τον ίδιο Απόστολο, «εάν ταις γλώσσαις των ανθρώπων λαλώ και των αγγέλων, αγάπην δε μη έχω, γέγονα χαλκός ηχών ή κύμβαλον αλαλάζον… Και εάν έχω πάσαν την πίστιν, ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμι. Και εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, και εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσωμαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι» (Α’ Κορ. 13:1-3).

Άρα η αγάπη είναι ανώτερη από την φιλανθρωπία (εάν ψωμίσω πάντα τα υπάρχοντά μου, που σημαίνει εάν πουλήσω όλη μου την περιουσία και αγοράσω ψωμί και το μοιράσω στους ανθρώπους). Ανώτερη και από το μαρτύριο. Εάν παραδώ το σώμα μου ίνα καυθήσωμαι, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ωφελούμαι. Και από την πίστη είναι ανώτερη η αγάπη. Και εάν έχω πίστιν ώστε όρη μεθιστάνειν, αγάπην δε μη έχω, ουδέν ειμι.

Και εν συνεχεία ο Παύλος, αφού ομιλεί για το μεγαλείο της αγάπης, ομιλεί για τις ενέργειες της αγάπης. «Η αγάπη πάντα στέγει (όλα τα σκεπάζει), πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει». Χωρίς αγάπη δεν μπορούμε να ζήσουμε. Χωρίς αγάπη η ζωή είναι άχαρη, ανούσια, πικρή. Οι διανθρώπινες σχέσεις προβληματικές. Η οικογένεια χωρίς αγάπη γίνεται τόπος μαρτυρίου και θλίψεως. Πόσο όμορφα, επίκαιρα τα λόγια του μεγάλου ανθρωπιστή Ραούλ Φολερώ: Πάρετέ το είδηση. Ή θα έχουμε αγάπη και θα ζήσουμε όλοι ή θα έχουμε μίσος και θα σβύσουμε όλοι και όλοι μαζί. Την αγάπη μάς την εδίδαξε ο Κύριος στην επί του όρους ομιλία.

«Ηκούσατε ότι ερρέθη, αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Εγώ δε λέγω υμίν, αγαπάτε τους εχθρούς υμών, ευλογείτε τους καταρωμένους υμάς, καλώς ποιείτε τοις μισούσιν υμάς και προσεύχεσθε υπέρ των επηρεαζόντων υμάς και διωκόντων υμάς, όπως γένησθε υιοί του πατρός υμών του εν ουρανοίς, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλλει επί πονηρούς και αγαθούς και βρέχει επί δικαίους και αδίκους» (Ματθ. 5:43-45).

Δια δε του παραδείγματός του μας εδίδαξε την αγάπη επί του ξύλου του Σταυρού, όπου υπομένοντας πόνους και ωδίνες, τις οποίες ουδείς κατάδικος υπέμεινε ποτέ, από του ύψους του Σταυρού περιέβαλε με αγάπη όλη του τη δημιουργία και παρακαλούσε τον ουράνιο Πατέρα να συγχωρήσει τους σταυρωτές του: «Πάτερ, άφες αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι».

Τον Κύριο μιμούμενος ο πρώτος μάρτυς της πίστεως Στέφανος λιθοβολιζόμενος έλεγε: «Κύριε, μη στήσης αυτοίς την αμαρτίαν ταύτην· και τούτο ειπών εκοιμήθη» (Πράξ. 7:60).

Αγάπα λοιπόν, ω άνθρωπε του Θεού, και μη αποκάμεις, μη κουρασθείς να αγαπάς.

Στα τελευταία χρόνια του χρονικού της ανθρωπότητος, τότε που θα βασιλεύει η ανομία, η οποία και θα ανεβάσει στην παγκόσμια εξουσία τον Αντίχριστο, η αγάπη θα σβύσει. «Δια το πληθυνθήναι την ανομίαν, ψυγήσεται η αγάπη των πολλών». Συ όμως μη κουρασθείς να αγαπάς. Και αυτή σου η αγάπη θα σου αποσβύσει τις αμαρτίες σου, θα σου λευκάνει την ψυχή σου, θα σου καύσει κάθε πάθος και κάθε αδυναμία και πνευματική ατέλεια και θα σου εξασφαλίσει μια λαμπρή θέση στην βασιλεία των ουρανών.

Από το βιβλίο: †Αρχιμ. Σεραφείμ Δημόπουλου, ΛΟΓΟΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ Α’. Έκδοση Φιλ. Σωματείου «Ιωάννης ο Χρυσόστομος», Λάρισα 2015.

Δευτέρα, 17 Σεπτεμβρίου 2018

Πότε θα τον πάρει ο Θεός τον πόνο;
Να ξέρετε και τούτο: όταν πια ο πόνος θα κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει, μετά τον παίρνει ο Θεός. Δεν είναι καθόλου δύσκολο στον Θεό να πάρει τον οποιονδήποτε πόνο. Γι’ αυτό, όταν πονούμε, όταν επιμένει ένας πόνος, παρακαλώ, ας το σκεπτόμαστε έτσι: «Κάτι καλό ακόμη θέλει να κάνει ο Θεός σ’ εμένα, κι εγώ κάνω ότι δεν το καταλαβαίνω και μόνο γογγύζω και μόνο παραπονούμαι». Να το δεις αυτό, ότι κάτι καλό θέλει ο Θεός να κάνει.

Όπως λέω κάτι ανάλογο σε μερικούς γονείς. Έρχονται καμιά φορά γονείς –καλοί γονείς, που είναι πνευματικοί άνθρωποι και προσεκτικοί στα χριστιανικά τους καθήκοντα– για να παραπονεθούν για το παιδί τους, που πήρε άλλο δρόμο, τέτοιον που δεν περίμεναν ποτέ να πάρει.

Ας σπεύσουμε να βρούμε τον Χριστό
Αν θέλεις να επιτύχεις αυτά που επιθυμείς και ποθείς, εννοώ τα αγαθά του Θεού, και αν θέλεις από άνθρωπος να γίνεις επίγειος άγγελος, αγάπησε, αδελφέ, τη θλίψη του σώματος, δέξου την κακοπάθεια, και μάλιστα αγάπησε πολύ τους πειρασμούς, επειδή αυτοί πρόκειται να σου γίνουν πρόξενοι κάθε καλού.

Πες μου, τι ωραιότερο υπάρχει από μία ψυχή που θλίβεται με επίγνωση, ότι κάνοντας υπομονή πρόκειται να κληρονομήσει τη χαρά όλων; Τι ανδρειότερο υπάρχει από μία καρδιά συντριμμένη και ταπεινωμένη, που τρέπει σε φυγή χωρίς κόπο τις φάλαγγες των δαιμόνων και τις απομακρύνει ολότελα; Τι ενδοξότερο υπάρχει από την πνευματική πτωχεία (*) που είναι πρόξενος της βασιλείας των ουρανών, αλλά και τι θα μπορούσε να είναι αντάξιο με την πνευματική πτωχεία, ή τώρα ή στον μέλλοντα αιώνα;

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018

Η φιλία είναι λέξη γνωστή…

Αρχ. Ιάκωβος Κανάκης
Η φιλία είναι λέξη γνωστή από τα πανάρχαια χρόνια. Έννοια που συνοδεύει το ανθρώπινο γένος από τα βάθη των αιώνων μέχρι και σήμερα. Ο άνθρωπος ήταν πάντοτε και είναι εκ φύσεως κοινωνικός.
Στην αρχαία Ελλάδα συναντούμε φιλίες δυνατές, όπως αυτές του Πάτροκλου με τον Αχιλλέα, του Ορέστη με τον Πυλάδη κ.α., όπου η αληθινή φιλία φαίνεται ότι στηρίζεται σε πνευματική βάση καί πιό συγκεκριμένα στην πνευματική ελευθερία. Ο Σωκράτης αναφέρει ότι μιά δυνατή φιλία στερεώνεται στις κοινές πνευματικές αναζητήσεις. Συμπληρώνει με ένα ρητορικό ερώτημα: Πώς μπορεί να υπάρξει αληθινή, πραγματική φιλία όταν ο άνθρωπος είναι άπιστος, αχάριστος και πλεονέκτης;

Προσευχή: η μητέρα των αρετών

Προσευχή

Πηγή : Χριστιανική Φοιτητική δράση
Όταν  αγαπάς κάποιον, θέλεις να τον σκέφτεσαι, να μιλάς γι’  αυτόν, να είσαι μαζί του. Η ψυχή αγαπά τον Κύριο ως Πατέρα και Δημιουργό της και παρίσταται ενώπιόν Του με φόβο και αγάπη: με φόβο, γιατί είναι ο Κύριος∙ με αγάπη, γιατί η ψυχή Τον γνωρίζει ως Πατέρα γεμάτο έλεος και η Χάρη Του είναι γλυκύτερη από οτιδήποτε άλλο…
Ο Κύριος μας έδωσε εντολή να Τον αγαπάμε με όλη την καρδιά, με όλο το νου και με όλη την ψυχή μας. Αλλά χωρίς προσευχή, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς; Γι’  αυτό ο νους και η καρδιά πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για προσευχή (όσιος Σιλουανός ο Αθωνίτης).

Η απόλυτη αναγκαιότητα της προσευχής φαίνεται από τη θέση που έχει στη ζωή του Κυρίου σε όλη τη διάρκεια της δημόσιας δράσης Του, αλλά και από τον απόστολο Παύλο, ο οποίος όταν αναφέρεται σ’ αυτήν χρησιμοποιεί εκφράσεις όπως «πάντοτε», «αδιαλείπτως», «εν παντί καιρώ νυκτός και ημέρας», τονίζοντας έτσι τον εξαιρετικό και καθοριστικό της ρόλο στη ζωή του ανθρώπου.

Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 16 Σεπτεμβρίου 2018 (Κυριακή μετά την Ύψωσιν)


Το Αποστολικό Ανάγνωσμα
Προς Γαλάτας επιστολή Παύλου (β΄16–20)

Ἀδελφοί, εἰδότες ὅτι οὐ δικαιοῦται ἄνθρωπος ἐξ ἔργων νόμου ἐὰν μὴ διὰ πίστεως Ἰησοῦ Χριστοῦ, καὶ ἡμεῖς εἰς Χριστὸν Ἰησοῦν ἐπιστεύσαμεν, ἵνα δικαιωθῶμεν ἐκ πίστεως Χριστοῦ καὶ οὐκ ἐξ ἔργων νόμου, διότι οὐ δικαιωθήσεται ἐξ ἔργων νόμου πᾶσα σάρξ.
Εἰ δὲ ζητοῦντες δικαιωθῆναι ἐν Χριστῷ εὑρέθημεν καὶ αὐτοὶ ἁμαρτωλοί, ἆρα Χριστὸς ἁμαρτίας διάκονος; Μὴ γένοιτο. Εἰ γὰρ ἃ κατέλυσα ταῦτα πάλιν οἰκοδομῶ, παραβάτην ἐμαυτὸν συνίστημι. Ἐγὼ γὰρ διὰ νόμου νόμῳ ἀπέθανον, ἵνα Θεῷ ζήσω.
Χριστῷ συνεσταύρωμαι· ζῶ δὲ οὐκέτι ἐγώ, ζῇ δὲ ἐν ἐμοὶ Χριστός· ὃ δὲ νῦν ζῶ ἐν σαρκί, ἐν πίστει ζῶ τῇ τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀγαπήσαντός με καὶ παραδόντος ἑαυτὸν ὑπὲρ ἐμοῦ.

Ο μύθος του "Καλού Ανθρώπου"

Ο σημερινός άνθρωπος έχει παγιωθεί σε μια αυτοδικαίωση που συνήθως εκφράζεται ως εξής: «Είμαι καλός άνθρωπος, δε σκότωσα κανέναν, δεν πείραξα κανέναν, δίνω και ελεημοσύνη που και που, οπότε γιατί να μη με σώσει ο Θεός;».
Πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι ο Θεός είναι ένας αιώνιος χωροφύλακας και ότι η σωτηρία είναι μια κατάσταση που ο άνθρωπος κερδίζει μέσα από μια τήρηση εντολών του φαίνεσθαι. Μιλάμε για μια τρομερή πλάνη που οφείλουμε να θεραπεύσουμε ώστε ο άνθρωπος να μην κολυμπάει στο ψέμα και την υποκρισία.
Ο άνθρωπος σύμφωνα με τους Αγίους Πατέρες είναι ψυχοσωματική οντότητα. Όπως μας λέει και ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, ο άνθρωπος δεν είναι ούτε ψυχή ούτε σώμα αλλά το Όλον αυτού. Οπότε ο άνθρωπος θα μετέχει της Αναστάσεως ψυχοσωματικά και όχι απλά ένα μέρος του.

Παρασκευή, 14 Σεπτεμβρίου 2018

Ποια η σημασία του Σταυρού στην ζωή μας;


Ποια η σημασία του Σταυρού στην ζωή μας;

Ο Σταυρός είναι η βάσις της σωτηρίας μας, ο Σταυρός είναι η προϋπόθεσις των μυρίων αγαθών (θείος Χρυσόστομος).
Μεσα στον πόνο και στον κόπο της ασκήσεως και της σταυρικής ζωής κρύβεται η πιο μυστική και αληθινή χαρά και ανάπαυσις, όπως άλλωστε ο ίδιος ο Κυριος το υποσχέθηκε: « Μακάριοι οι πενθούντες, ο τι αυτοί παρακληθήσονται ». Το πένθος της μετανοίας και της ασκήσεως είναι, κατά τούς αγίους Πατέρας, « χαροποιόν πένθος ».

Σταυρός: Ταπείνωση -Υπακοή - Αγάπη

Η Εκκλησία μας με αφορμή την εύρεση του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας αλλά και την ύψωσή του στα Ιεροσόλυμα μας προβάλει τον Σταυρό του Χριστού όχι απλά ως το Τίμιο Ξύλο στο οποίο επάνω σταυρώθηκε ο Θεάνθρωπος αλλά ως τον τρόπο ζωής με τον οποίο θα πρέπει να ζήσουμε.
Εν Χριστώ ζωή δίχως Σταυρό δεν νοείται. Όταν λοιπόν εισήλθαμε μέσα στην μεγάλη αυτή οικογένεια της Εκκλησίας του Χριστού, αυτή έδωσε στον καθένα μας έναν σταυρό ώστε να τον φορούμε στο στήθος μας, όχι όμως απλά ως ένα όμορφο στολίδι αλλά για να θυμόμαστε τον Κύριό μας, να θυμόμαστε κυρίως τρία πράγματα: την ταπείνωση του Χριστού, την υπακοή του αλλά και την αγάπη του.

Πέμπτη, 13 Σεπτεμβρίου 2018

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της εορτής της Υψώσεως του Τιμίου ΣταυρούΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Προς Κορινθίους Α΄ (α΄18–24)
Ἀδελφοί,
Ὁ λόγος γὰρ ὁ τοῦ σταυροῦ τοῖς μὲν ἀπολλυμένοις μωρία ἐστί, τοῖς δὲ σῳζομένοις ἡμῖν δύναμις Θεοῦ ἐστι. Γέγραπται γάρ· ἀπολῶ τὴν σοφίαν τῶν σοφῶν, καὶ τὴν σύνεσιν τῶν συνετῶν ἀθετήσω. Ποῦ σοφός; Ποῦ γραμματεύς; Ποῦ συζητητὴς τοῦ αἰῶνος τούτου; Οὐχὶ ἐμώρανεν ὁ Θεὸς τὴν σοφίαν τοῦ κόσμου τούτου; Ἐπειδὴ γὰρ ἐν τῇ σοφίᾳ τοῦ Θεοῦ οὐκ ἔγνω ὁ κόσμος διὰ τῆς σοφίας τὸν Θεόν, εὐδόκησεν ὁ Θεὸς διὰ τῆς μωρίας τοῦ κηρύγματος σῶσαι τοὺς πιστεύοντας.
Ἐπειδὴ καὶ Ἰουδαῖοι σημεῖον αἰτοῦσι καὶ Ἕλληνες σοφίαν ζητοῦσιν, ἡμεῖς δὲ κηρύσσομεν Χριστὸν ἐσταυρωμένον, Ἰουδαίοις μὲν σκάνδαλον, Ἕλλησι δὲ μωρίαν, αὐτοῖς δὲ τοῖς κλητοῖς, Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησι, Χριστὸν Θεοῦ δύναμιν καὶ Θεοῦ σοφίαν.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...