"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015

Ἡ ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων, Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Ἀσκητοῦ

ἀντιμετώπιση τῶν θλίψεων
Ὁσίου Μακαρίου τοῦ Ἀσκητοῦ


Οἱ θλίψεις προξενοῦν στούς ἀνθρώπους τά ἀγαθα, ἐνῶ μέ τήν κενοδοξία καί τίς ἡδονές προξενοῦνται τά κακά.
Οἱ κατηγορίες τῶν ἀνθρώπων προξενοῦν λύπη στήν καρδιά, γίνονται ὅμως ἀφορμή καθαρισμοῦ σέ αὐτόν πού ὑπομένει.
Ἐάν τυχόν ζημιώθηκες, κατηγορήθηκες καί καταδιώχθηκες ἀπό κάποιον, μή σκέπτεσαι τό παρόν, ἀλλά βλέπε στό μέλλον· καί τότε θά ἀντιληφθῆς ὅτι αὐτά σοῦ ἔχουν προξενήσει πολλά καλά, ὄχι μόνο στήν ἐδῶ ζωή, ἀλλά καί στήν μέλλουσα καί χωρίς τέλος...
Ὅπως στούς ἀρρώστους εἶναι ὠφέλιμα τά πικρά φάρμακα, ἔτσι καί στούς κακοτρόπους ἀνθρώπους· ἄλλους τούς ὁδηγοῦν οἱ δοκιμασίες σέ ὑγεία ψυχῆς καί ἄλλους ἑτοιμάζει ἡ ἀρρώστεια γιά μετάνοια.

Ὅλα τά θλιβερά πού σοῦ συμβαίνουν στήν πρόσκαιρη αὐτή ζωή νά τά συγκρίνεις μέ τά ἀγαθά τῆς αἰώνιας ζωῆς καί δέ θά σέ βρεῖ ποτέ ἀμέλεια στόν ἀγῶνα αὐτῆς τῆς ζωῆς...
Αὐτός πού ἀποφεύγει θεληματικά τίς θλίψεις, γιά τήν ἀλήθεια, θέλοντας καί μή θά παιδευθεῖ σκληρά ἀπό τήν Θεία Πρόνοια.
Εἶναι μεγάλη ἀρετή ἡ ὑπομονή στίς διάφορες δοκιμασίες πού θά μᾶς ἔλθουν καί παράλληλα ἡ ἀγάπη σέ ἐκείνους πού μᾶς μισοῦν...
Ἀρετή χωρίς θλίψη εἶναι ἀδόκιμος ἐπειδή ἔγινε χωρίς στενοχώρια.
Στίς θλίψεις ἐπαναπαύεται ὁ Θεός, στίς ἀνέσεις ὁ διάβολος πού εἶναι ὁ αἴτιος τῶν κακῶν. Οἱ πειρασμοί πάντα ὠφελοῦν ἐρκεῖ νά τούς ὑπομένουμε μέ καρτερία καί μέ δοξολογία πρός τόν Θεό.
Νά ἀποφεύγεις τόν πειρασμό μέ τήν ὑπομονή καί τήν προσευχή. Καί ἄν θέλεις νά ἀντισταθεῖς στόν πειρασμό χωρίς αὐτές, ὁ πειρασμός θά ἔλθει σκληρότερος κατεπάνω σου.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...