"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

Σάββατο, 23 Μαρτίου 2013

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 24 Μαρτίου 2013 (της Ορθοδοξίας)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα

Εβρ. ια´ 24-26, 32-40
Αδελφοί, πίστει Μωϋσς μέγας γενόμενος ρνήσατο λέγεσθαι υἱὸς θυγατρς Φαραώ, μλλον λόμενος συγκακουχεσθαι τ λα το Θεο πρόσκαιρον χειν μαρτίας πόλαυσιν, μείζονα πλοτον γησάμενος τν Αγύπτου θησαυρν τν νειδισμν το Χριστο· πέβλεπε γρ ες τν μισθαποδοσίαν. Κα τί τι λέγω;
᾿Επιλείψει γάρ με διηγούμενον χρόνος περ Γεδεών, Βαράκ τε κα Σαμψν κα ᾿Ιεφθάε, Δαυΐδ τε κα Σαμουλ κα τν προφητν, ο δι πίστεως κατηγωνίσαντο βασιλείας, εργάσαντο δικαιοσύνην, πέτυχον παγγελιν, φραξαν στόματα λεόντων, σβεσαν δύναμιν πυρός, φυγον στόματα μαχαίρας, νεδυναμώθησαν π σθενείας, γενήθησαν σχυρο ν πολέμ, παρεμβολς κλιναν λλοτρίων· λαβον γυνακες ξ ναστάσεως τος νεκρος ατν· λλοι δ τυμπανίσθησαν, ο προσδεξάμενοι τν πολύτρωσιν, να κρείττονος ναστάσεως τύχωσιν· τεροι δ μπαιγμν κα μαστίγων περαν λαβον, τι δ δεσμν κα φυλακς· λιθάσθησαν, πρίσθησαν, πειράσθησαν, ν φόν μαχαίρας πέθανον, περι-λθον ν μηλωτας, ν αγείοις δέρμασιν, στερούμενοι, θλιβόμενοι, κακουχούμενοι, ν οκ ν ξιος κόσμος, ν ρημίαις πλανώμενοι κα ρεσι κα σπηλαίοις κα τας πας τς γς.
Κα
οτοι πάντες μαρτυρηθέντες δι τς πίστεως οκ κομίσαντο τν παγγελίαν, το Θεο περ μν κρεττόν τι προβλεψαμένου, να μ χωρς μν τελειωθσι.
Απόδοση στη νεοελληνική
Αδελφοί, μ τν πίστη Μωυσς, ταν πι μεγάλωσε, ρνήθηκε ν νομάζεται γις τς κόρης το Φαραώ· προτίμησε ν ποφέρει μαζ μ τν λα το Θεο, παρ ν’ πολαμβάνει τν πρόσκαιρη μαρτωλ ζωή. Θεώρησε μεγαλύτερο πλοτο π τος θησαυρος τς Αγύπτου τν ξευτελισμό, σν κενον πο πέφερε Χριστός, γιατ πέβλεπε στν νταπόδοση. Χρειάζεται ν συνεχίσω; Δν θ μ πάρει χρόνος ν διηγηθ γι τν Γεδεών, τν Βαράκ, τν Σαμψών, τν ᾿Ιεφθάε, τν Δαβίδ, τν Σαμουλ κα τος προφτες. Μ τν πίστη κατατρόπωσαν βασίλεια, πέβαλαν τ δίκαιο, πέτυχαν τν πραγματοποίηση τν ποσχέσεων το Θεο, φραξαν στόματα λεόντων· σβησαν τ δύναμη τς φωτις, διέφυγαν τ σφαγή, γιναν π δύνατοι σχυροί, ναδείχτηκαν ρωες στν πόλεμο, τρεψαν σ φυγ χθρικ στρατεύματα· γυνακες ξαναπραν πίσω στ ζω τος νθρώπους τους, κι λλοι βασανίστηκαν ς τν θάνατο, χωρς ν δεχτον τν πελευθέρωσή τους, γιατ πίστευαν τι μποροσαν ν’ ναστηθον σ μι καλύτερη ζωή. Αλλοι δοκίμασαν ξευτελισμος κα μαστιγώσεις, κόμη κα δεσμ κα φυλακίσεις. Λιθοβολήθηκαν, πριονίστηκαν, πέρασαν δοκιμασίες, θανατώθηκαν μ μαχαίρι, περιπλανήθηκαν ντυμένοι μ προβις κα κατσικίσια δέρματα, ζησαν μ στερήσεις, πέφεραν καταπιέσεις, θλίψεις κα κακουχίες - κόσμος δν ταν ξιος νά ᾿χει τέτοιους νθρώπους - πλανήθηκαν σ ρημις κα βουνά, σ σπηλις κα σ τρύπες τς γς.
Ολοι ο παραπάνω, παρ τν καλ μαρτυρία τς πίστης τους, δν πραν ,τι τος ποσχέθηκε Θεός. Ατς εχε προβλέψει κάτι καλύτερο γι μς, τσι στε ν μ φτάσουν κενοι στν τελειότητα χωρς μς.

Ευαγγελικό Ανάγνωσμα
Ιω. α´ 44-52Τ καιρ κείν θέλησεν ᾿Ιησος ξελθεν ες τν Γαλιλαίαν· κα ερίσκει Φίλιππον κα λέγει ατ· κολούθει μοι. Ην δ Φίλιππος π Βηθσαϊδά, κ τς πόλεως ᾿Ανδρέου κα Πέτρου. Ερίσκει Φίλιππος τν Ναθαναλ κα λέγει ατ· ν γραψε Μωϋσς ν τ νόμ κα ο προφται, ερήκαμεν, ᾿Ιησον τν υἱὸν το ᾿Ιωσφ τν π Ναζαρέτ. Κα επεν ατ Ναθαναήλ· κ Ναζαρτ δύναταί τι γαθν εναι; λέγει ατ Φίλιππος· ρχου κα δε.
Ε
δεν ᾿Ιησος τν Ναθαναλ ρχόμενον πρς ατν κα λέγει περ ατο· δε ληθς ᾿Ισραηλίτης, ν δόλος οκ στι. Λέγει ατ Ναθαναήλ· πόθεν με γινώσκεις; ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησος κα επεν ατ· πρ το σε Φίλιππον φωνσαι, ντα π τν συκν εδόν σε. ᾿Απεκρίθη Ναθαναλ κα λέγει ατ· αββί, σ ε υἱὸς το Θεο, σ ε βασιλες το ᾿Ισραήλ. ᾿Απεκρίθη ᾿Ιησος κα επεν ατ· τι επόν σοι, εδόν σε ποκάτω τς συκς, πιστεύεις; Μείζω τούτων ψει. Κα λέγει ατ· ᾿Αμν μν λέγω μν, π᾿ ρτι ψεσθε τν ορανν νεγότα, κα τος γγέλους το Θεο ναβαίνοντας κα καταβαίνοντας π τν υἱὸν το νθρώπου.
Απόδοση στη νεοελληνική
Τόν καιρό κενο ᾿Ιησος ποφάσισε ν πάει στ Γαλιλαία. Βρίσκει τότε τν Φίλιππο κα το λέει· «Ελα μαζί μου». Ο Φίλιππος καταγόταν π τ Βηθσαϊδά, τν πατρίδα το ᾿Ανδρέα κα το Πέτρου. Βρίσκει Φίλιππος τν Ναθαναλ κα το λέει· «Ατν πο προανήγγειλε Μωυσς στν νόμο κα ο προφτες, τν βρήκαμε· εναι ᾿Ιησος, γις το ᾿Ιωσφ π τ Ναζαρέτ». «Μπορε π τ Ναζαρτ ν βγε τίποτα καλό;» τν ρώτησε Ναθαναήλ. «Ελα κα δς μόνος σου», το λέει Φίλιππος.Ο ᾿Ιησος εδε τν Ναθαναλ ν πλησιάζει κα λέει γι’ ατόν· «Νά νας γνήσιος ᾿Ισραηλίτης, χωρς δόλο μέσα του». «᾿Απ πο μ ξέρεις;» τν ρωτάει Ναθαναήλ. Κι ᾿Ιησος το πάντησε· «Προτο σο πε Φίλιππος ν ᾿ρθες, σ εδα πο σουν κάτω π’ τ συκιά». Τότε Ναθαναλ το επε· «Διδάσκαλε, σ εσαι Υἱὸς το Θεο, σ εσαι βασιλις το ᾿Ισραήλ». Κι ᾿Ιησος το ποκρίθηκε· «᾿Επειδ σο επα πς σ εδα κάτω π τ συκιά, γι’ ατ πιστεύεις; Θ δες μεγαλύτερα πράγματα π’ ατά». Κα το λέει· «Σς βεβαιώνω τι σύντομα θ δετε ν χει νοίξει ορανός, κα ο γγελοι το Θεο ν νεβαίνουν κα ν κατεβαίνουν πάνω στν Υἱὸ το ᾿Ανθρώπου».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...