"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ.


ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018:
ΤΡΙΤΗ 24/7, ΤΡΙΤΗ 31/7 ΩΡΑ 7.30-9.30 ΒΡΑΔΥ
και ΣΑΒΒΑΤΟ 28/7, 10-12 ΤΟ ΠΡΩΙ.

Δευτέρα, 7 Νοεμβρίου 2016

ΜΙΚΡΗ ΚΑΤΗΧΗΣΗ (μον. Μωυσῆς Ἁγιορ.)


Γράφει ὁ μοναχὸς Μωυσῆς, ἁγιορείτης
. Στοὺς καιρούς μας, παρὰ τὰ ὅσα δεινά, ὑπάρχουν ἄνθρωποι ποὺ ζητοῦν τὴν ἀλήθεια, τὴν γνήσια Ὀρθοδοξία, γιὰ νὰ ξεδιψάσουν πνευματικά.
. Ἐπιθυμοῦν μὲ λαχτάρα καὶ φιλότιμο νὰ γνωρίσουν τὴν ἀκρίβεια τῆς ἀλήθειας, τῆς ζωντανῆς πίστεως καὶ τοῦ βάθους τους. Δὲν πρόκειται γιὰ σχολαστικὴ ἀνάλυση τῶν ἀληθειῶν τῆς πίστεως, ἀλλὰ γιὰ κάθαρση τοῦ ἐσώτερου ἀνθρώπου. Εἶναι μία θεραπευτικὴ μέθοδος, τὴν ὁποία χρησιμοποιεῖ ἡ Ἐκκλησία γιὰ νὰ θεραπεύσει τὸν πεσμένο ἄνθρωπο, γιὰ νὰ τὸν ὁδηγήσει στὸν ἁγιασμὸ καὶ τὴν θέωση. Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀλλὰ καὶ ὁ στόχος τῆς Ἐκκλησίας.
. Στὶς παρελθοῦσες ἑορτὲς ἦταν κατάμεστες οἱ ἐκκλησίες. Στὸ Ἅγιον Ὄρος εἰσῆλθαν τὴν Μεγάλη Ἑβδομάδα πέντε χιλιάδες ἄνδρες. Ἡ πίστη ζεῖ. Πίστη εἶναι τὸ πρῶτο βῆμα γιὰ νὰ πλησιάσουμε στὸν Θεό. Δίχως τὴν πίστη εἶναι ἀδύνατον νὰ γνωρίσουμε τὸν Θεό. Χρειάζεται θεία φώτιση γιὰ νὰ γνωρίσει κανεὶς τὰ μυστήρια τοῦ Θεοῦ. Μόνο μὲ τὴν καθαρότητά του μπορεῖ ὁ πιστὸς νὰ γνωρίσει τὸν Θεό. Ἡ χάρη τοῦ Θεοῦ θὰ βοηθήσει τὸν ἄνθρωπο νὰ τὸν κατανοήσει καὶ νὰ τὸν γνωρίσει. Δίχως αὐτὴ τὴν κατανόηση καὶ γνώση θὰ ἦταν δυστυχισμένος. Ὁ Θεὸς ὀνομάζεται πατέρας. Ὡς πλάστης, δημιουργὸς καὶ προστάτης ὅλων. Πιστεύουμε σὲ Τριαδικὸ Θεό, ποὺ εἶναι ἡ αὐτοαγάπη. Ἡ σχέση τῶν ἁγιοτριαδικῶν προσώπων εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ ἡ πηγὴ τῆς ἀγάπης. Ἀπὸ μεγάλη ἀγάπη δημιούργησε ὁ Θεὸς τὸν κόσμο.
. Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε ἀπὸ τὸν Πανάγαθο Θεὸ γιὰ νὰ μετέχει τῶν ἀγαθῶν του. Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε κατ’ εἰκόνα καὶ ὁμοίωση τοῦ Θεοῦ. Μοιάζει μὲ τὸν Θεὸ κατὰ τὴν ἀγάπη. Ἡ θεωρία τῆς ὡραιότητος τοῦ παραδείσου τὸν ὁδηγοῦσε σὲ δοξολογία καὶ εὐχαριστία. Ἔφθανε νὰ συνομιλεῖ μαζί του καθημερινά. Ὁ ἄνθρωπος δημιουργήθηκε κόσμος τοῦ κόσμου καὶ ἐντελῶς ἐλεύθερος. Ἂν δὲν ἦταν ἐλεύθερος, δὲν θὰ χαιρόταν τὰ ἀγαθὰ ποὺ τοῦ προσέφερε. Ὁ ἄνθρωπος ὅμως ἔκανε παράχρηση τῆς ἐλευθερίας του καὶ ἔχασε τὴν οἰκείωση τοῦ παραδείσου. Ἀποτέλεσμα τῆς ἀνταρσίας του ἦταν ὁ πόνος καὶ ὁ θάνατος, ἀφοῦ ζωὴ δίχως Θεὸ εἶναι θάνατος. Μὲ τὴν παρακοή του βίωσε τὸν ψυχικὸ θάνατο. Ἡ ἁμαρτία τοῦ στέρησε πολλὰ ἀγαθά.
. Γιὰ νὰ βοηθήσει ὁ Θεὸς τὸν πεσμένο ἄνθρωπο εἶναι ἡ ἐνάνθρωση τοῦ Χριστοῦ, ἡ σταύρωση, ἡ ἀνάσταση καὶ ἡ ἀνάληψη. Ἀπὸ ἀγάπη ὁ Θεὸς δὲν ἄφησε τὸ πλάσμα στὴν πτώση του. Ἔγινε ὁ Θεὸς ἄνθρωπος, γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος Θεός. Ἔπαθε ὁ ἀπαθής, γιὰ νὰ σωθεῖ ὁ ἐμπαθής. Ὁ Θεὸς ἔγινε σαρκοφόρος γιὰ νὰ γίνει ὁ ἄνθρωπος πνευματοφόρος. Σημαντικὴ ἡ συμβολὴ τῆς Παναγίας στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τοῦ ἀνθρώπου.
. Σῶμα τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἡ Ἐκκλησία καὶ κεφαλή της τὸ σῶμα τοῦ Χριστοῦ. Ἡ Ἐκκλησία γεννήθηκε ἀπὸ τὸν Χριστὸ καὶ τρέφεται ἀπὸ τὸν Χριστό. Ἡ Ἐκκλησία φανερώθηκε στὸν κόσμο τὴν ἡμέρα τῆς ἁγίας Πεντηκοστῆς. Ἡ εἴσοδός μας στὴν Ἐκκλησία γίνεται μὲ τὸ ἅγιο βάπτισμα. Τὴν Ἐκκλησία διέσπασαν οἱ διάφορες αἱρέσεις. Ἡ πίστη στὴν αἰώνια ζωὴ εἶναι βασικὴ καὶ βέβαιη. Ἡ Πρώτη Παρουσία τοῦ Χριστοῦ ἔγινε ταπεινὰ στὴ Βηθλεέμ. Ἡ Δευτέρα Παρουσία τοῦ Χριστοῦ θὰ γίνει ἔνδοξα καὶ κανένας ἄνθρωπος δὲν γνωρίζει σίγουρα πότε θὰ γίνει. Οἱ δίκαιοι θὰ εὐφραίνονται αἰώνια καὶ οἱ ἀμετανόητοι θὰ δυστυχοῦν αἰώνια. Ὁ Θεὸς εὐλογεῖται στὸν ναό. Κάθε ναὸς εἶναι κομμάτι τοῦ οὐρανοῦ στὴν γῆ. Εἶναι ἀπαραίτητος ὁ ἐκκλησιασμὸς καὶ ἡ μυστηριακὴ ζωή.
. Οἱ εἰκόνες παρουσιάζουν αὐτοὺς ποὺ πρὶν ἀπὸ ἐμᾶς θεώθηκαν καὶ μᾶς ἐμπνέουν. Ὁ σταυρὸς εἶναι σχῆμα δυνάμεως κι εὐλογίας. Τὰ τίμια λείψανα πηγὲς ἁγιασμοῦ κι ἐμπνεύσεως. Ἡ θεία λειτουργία εἶναι τὸ μυστήριο τῶν μυστηρίων, ἡ μυστηριακὴ ἀναβίωση τῆς ζωῆς τοῦ Χριστοῦ, ἡ βρώση καὶ ἡ πόση τοῦ σώματος καὶ τοῦ αἵματος τοῦ Χριστοῦ, ἡ μυστικὴ ἕνωση μὲ τὸν Χριστό. Τὰ μυστήρια εἶναι τοῦ βαπτίσματος, τοῦ χρίσματος, τῆς ἱερωσύνης, τῆς ἐξομολογήσεως, τοῦ γάμου, τῆς Θείας Εὐχαριστίας καὶ τοῦ ἱεροῦ Εὐχελαίου.
. Ἡ ζωὴ τῆς ἀσκήσεως, τῆς προσευχῆς, τῆς μετανοίας ἀποτελοῦν τὴν ὀρθόδοξη πνευματικότητα. Ὁ Θεὸς μᾶς προσκαλεῖ νὰ γίνουμε κατὰ χάριν Θεοί. Σκοπὸς τῆς ζωῆς μας εἶναι ἡ θέωση. Ἡ Ἐκκλησία εἶναι ὁ κύριος χῶρος τῆς θεώσεως. Τὸ ἔλεος καὶ τὴν χάρη ἑλκύουμε μὲ τὸ ταπεινὸ φρόνημα. Ἡ ἔπαρση μόνο γκρεμίζει. Ἡ ταπείνωση ἀνυψώνει καὶ λυτρώνει. Ὁ Χριστὸς ταπεινώθηκε γιὰ νὰ ἀνέλθουμε ἐμεῖς. Οἱ ἀγέρωχες μυροφόρες εἶχαν μεγάλη ἀγάπη καὶ γνήσια ταπείνωση καὶ ἀξιώθηκαν πρῶτες νὰ δοῦν τὸν ἀνοιχτὸ τάφο τοῦ Σωτῆρος καὶ Λυτρωτοῦ Χριστοῦ.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...