"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 28 ΙΟΥΝΙΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ.

ΕΞΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΙΟΥΛΙΟΥ 2018:
ΤΡΙΤΗ 24/7, ΤΡΙΤΗ 31/7 ΩΡΑ 7.30-9.30 ΒΡΑΔΥ
και ΣΑΒΒΑΤΟ 28/7, 10-12 ΤΟ ΠΡΩΙ.

Τετάρτη, 13 Ιουλίου 2016

Ο Όσιος Θεοφάνης ο Έγκλειστος για την οργή

Μαλώσατε μέ τόν ... Καί δέν συμφιλιωθήκατε; Προσπαθῆστε νά διευθετῆτε πάντοτε τά πράγματα μέ πνεῦμα πραότητος καί νά διαγράψετε ἀπό τό λεξιλόγιο σας τήν φιλονικία.

Στόν κόσμο μας τίποτε δέν ὑπάρχει ἄξιο λόγου γιά νά φιλονικεῖ κανείς παρά μόνο γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς του.
Συχνά νά ἐπαναλαμβάνετε τά λόγια του Κυρίου: «Τί γάρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐάν τόν κόσμον ὅλον κερδίσῃ, τήν δέ ψυχήν αὐτοῦ ζημιωθῇ;» (Ματθ. 16, 26). Πρέπει πολύ ν’ ἀγωνισθῆτε κατά τοῦ πάθους τῆς ὀργῆς.Νά προσεύχεσθε θερμά στόν Κύριο νά σᾶς εὐσπλαγχνισθῇ καί νά σᾶς θεραπεύσῃ. Γιά νά ἐξαλειφθῇ μιά τόσο εὔφλεκτη ἐρεθιστικότητα δέν ἀρκοῦν οἱ ἀνθρώπινες δυνάμεις. Χρειάζεται νά βοηθήσῃ ὁ ἴδιος ὁ Θεός. Ἀλλά γιά νά ἐπέμβῃ ὁ Θεός πρέπει νά δῇ καί τήν δική μας ἐπίμονη ἀγωνιστική προσπάθεια. Ἀγωνισθῆτε λοιπόν καί εὐχηθῆτε καί γιά μένα.

Μοῦ θέτετε δύο ἐρωτήματα πολύ λεπτά καί ὁμολογῶ ὅτι δυσκολεύομαι ν΄ ἀπαντήσω ἱκανοποιητικά.


Α΄. Ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται γιά τήν ἀπαλλαγή ἀπό τίς θλίψεις. Στό ψαλτήριο ἀφθονοῦν οἱ σχετικές ἱκεσίες. Νά προσεύχεσθε καί σεῖς γιά ν’ ἀπαλλαγῆτε ἀπ’ αὐτές. Πρέπει ὅμως νά ξέρετε ὅτι οἱ θλίψεις παίζουν ἕνα σημαντικό ρόλο στήν ὑπόθεσι τῆς σωτηρίας μας. «Μέ πολλές θλίψεις θά εἰσέλθουμε στήν Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν» (Πράξ. 14, 22). Ὅταν λοιπόν δοκιμάζεσθε ἀπ’ αὐτές, θυμηθῆτε ὅτι σᾶς προετοιμάζουν τόν δρόμο γιά τήν σωτηρία. Ἔτσι δέν θά ταράζεσθε, ἀλλά θά τίς ὑπομένετε μέ θάρρος καί μέ καρτερία.

Β΄. Ἡ φιληδονία καί ἡ ὀργή δέν ἀνήκουν στήν φύσι μας. Εἶναι ἀποτελέσματα τοῦ προπατορικοῦ ἁμαρτήματος. Ὅποιος λοιπόν ἀγωνίζεται καί ὑπερνικᾶ τά πάθη αὐτά, δέν καταπιέζει τήν φύσι, ἀλλ’ ἀναχαιτίζει τήν φθορά της καί ἐπαναφέρει τόν ἄνθρωπο στήν προπτωτική του κατάστασι. Σέ μερικούς ἡ φιληδονία καί ἡ ὀργή ἐμφανίζονται ταπεινωμένες, σέ ἄλλους μοιάζουν μέ ἄγρια θηρία. Οἱ πρῶτοι πού ἔχουν σχετική ἀπάθεια, δέν θά ἔχουν καί μεγάλο μισθό στόν ἀγώνα τους. Ἐνῶ οἱ δεύτεροι, ἐάν νικήσουν τά θηρία αὐτά, θά κοσμηθοῦν μέ μαρτυρικό στεφάνι. Σ’ αὐτό λοιπόν τό στεφάνι ἀποβλέποντας ἀγωνισθῆτε γενναῖα καί σεῖς».

Πηγή: Ὁσίου Θεοφάνους τοῦ Ἐγκλείστου, «ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ», Εκδ.: ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΠΑΡΑΚΛΗΤΟΥ, ΩΡΩΠΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...