"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

Κυριακή, 16 Φεβρουαρίου 2014

Μέγας Αντώνιος: Ἀν θέλεις, εἰσαι δούλος των παθῶν, ἀν πάλι θέλεις, εἰσαι ἐλεύθερος απ' αυτά!


μαρτήματα  δέν  εναι  σα  γίνονται  κατ  φύση, λλ  πονηρ  εναι  κεινα  πο  γίνονται  π  τήν  προαίρεση  το  νθρώπου.
Π.χ.  δέν  εναι  μαρτία  τ  ν  τρώει    νθρωπος, λλ  τ  ν  μήν  τρώει  μ  εχαριστία, κοσμιότητα  κα  γκράτεια  στε  ν  κρατα  τ  σωμα  το  στ  ζω  χωρίς  κανένα  πονηρ  πολογισμό.
Οτε  τ  ν  βλέπεις  θωα  εναι  μαρτία, λλ  τ  ν  βλέπεις  μ  φθόνο, περηφάνεια  κα  πληστία. 

πισης  τ  ν  μήν  κους  πομονετικά, λλ  μ  ργ  κα  θυμό, τ  ν  μήν  καθοδηγεις  τ  γλώσσα  σο  σ  εχαριστία  πρός  τ  Θε  κα  προσευχή, λλ  ν  κατηγορεις  τούς  λλους, κα  τ  ν  μήν  πασχολεις  τ  χέρια  σο  στήν  λεημοσύνη, λλ  σ  φόνους  κα  ρπαγές. 
τσι  κάθε  μέλος  το  σώματος  μαρτάνει  μ  τ  ν  ργάζεται  παρ  τ  θέλημα  το  Θεου  κα  μ  τ  θέληση  το  νθρώπου  τ  πονηρά.
ν  θέλεις, εσαι  δουλος  των  παθν, ν  θέλεις, εσαι  λεύθερος  κα  δέν  θ  ποκύψεις  στ  πάθη. Γιατ    Θεός  σ  κανε  ατεξούσιο. Κα  ποιος  νικα  τ  πάθη  της  σάρκας  στεφανώνεται  μ  τήν  φθαρσία.  ν  δέν  πηρχαν  τ  πάθη, δέν  θ  πηρχαν  ρετές, οτε  στεφάνια  πο  χαρίζονται  π  τ  Θε  στούς  ξιους.
κεινοι  πο  δέν  βλέπουν  τ  συμφέρον  τους  ν  κα  γνωρίζουν  τ  γαθό, χουν  τυφλ  τήν  ψυχ  τους  κα  χει  πωρωθει    διακριτικ  δύναμή  τους. Ατούς  δέν  πρέπει  ν  τούς  προσέχομε, γι  ν  μήν  πέσομε  κ  μεις  στ  πάθη  τους  π  προνοησία  μας, σάν  τυφλοί.
ναντίον  κείνων  πο  μαρτάνουν  δέν  πρέπει  ν  θυμώνομε  κα  ν  κόμη  διαπράττουν  γκλήματα  ξια  τιμωρίας. Γι  χάρη  το  διου  το  δικαίου  μως  πρέπει  ν  παναφέρομε  σους  σφάλλουν  κα  ν  τούς  τιμωρουμε  ν  τύχει, ετε  μόνοι  μας  ετε  μέσω  λλων, λλ  δέν  πρέπει  ν  ργιζόμαστε, γιατ    ργ  νεργει  συμφωνα  μ  τ  πάθος, δέν  κρίνει  σωστ  κα  δ  βλέπει  τ  δίκαιο. Γ΄ ατ  οτε  κ  κείνους  πο  δείχνουν  περβολικ  εσπλαχνία  πρός  σους  σφάλλουν  πρέπει  ν  τούς  παραδεχόμαστε, λλ  ο  κακο  πρέπει  ν  τιμωρουνται  γι  τ  καλ  κα  τ  δικαιοσύνη  κα  χι  συμφωνα  μ  τ  πάθος  μας  της  ργς.
Μόνο  ,τι  ποκτα    ψυχ  εναι  σίγουρο  κα  ναφαίρετο. Κα  ατ  εναι    νάρετη  κα  ρεστ  στ  Θε  ζω  κα    γνώση  κα  τ  καλ  ργα.  νω    πλουτος  εναι  τυφλός  δηγός  κα  νόητος  σύμβουλος, δηγει  στήν  πώλεια  τήν  ναίσθητη  ψυχ  το  κεινος  πο  μεταχειρίζεται  τόν  πλουτο  μ  κακ  κα  φιλήδονο  τρόπο.
Πρέπει  οι  νθρωποι    τίποτε  τ  περιττ  ν  μήν  ποκτον,   ν  χουν, ν  γνωρίζουν  μ  βεβαιότητα  τι  λα  τ  πράγματα  της  ζωης  ατης  εναι  π  τ  φύση  τους  φθαρτ  κα  εκολα  φαιρουνται  κα  πετιουνται  κα  κομματιάζονται.  πομένως  δέν  πρέπει  ν  θλίβονται  μ  σα  συμβαίνουν.
Ν  μήν  κολουθουμε  τήν  νάρετη  κα  θεάρεστη  διαγωγ  γι  ν  μας  παινέσουν  ο  νθρωποι, λλ  γι  τ  σωτηρία  της  ψυχης  ς  προτιμήσομε  τήν  νάρετη  ζωή. Γιατ  κάθε  μέρα    θάνατος  εναι  μπροστ  στ  μάτια  μας  κα  τ  νθρώπινα  εναι  βέβαια  κα  σκοτεινά.

 Μέγας Αντώνιος
από το βιβλίο: Μικρή Φιλοκαλία
εκδ. Αποστολική Διακονία

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...