"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2012

ΔΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟΝ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΙΣ ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟΝ ΤΟΥ ΒΑΠΤΙΣΜΑΤΟΣ

γαπητο,
ξ ατίας το τι παρατηρεται τ φαινόμενο ν πάρχουν πορίες καί, ες ρισμένες περιπτώσεις, γνοια ν σχέσει πρς τ θέμα τν ναδόχων κα τν προϋποθέσεων ναδοχς κατ τὸἹερν Βάπτισμα, σς γνωρίζομε τ ξς:
ργο το ναδόχου πρξε, μετ τν πικράτηση το νηπιοβαπτισμο, ν ναλαμβάνει τν φυσικ λλειψη τς πίστεως κα τς μετανοίας στ νήπιο, φροντίζοντας μαζ μ τος γονες γι τν κατ Χριστν μόρφωση κα νατροφή του. Γι ατ τ λόγο γιος Συμεν ρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης γι τν νάδοχο ναφέρει σχετικά: “τι πρέπει νάδοχος το βαπτιζομένου ν εναι ρθόδοξος κα ελαβής. Ες τοτο, λοιπόν, πρέπει κα ν προσέχωμεν, δι ν κάμνωμεν ναδόχους φίλους τς εσεβείας κα διδασκάλους σχεδν τς πίστεως” (Τ παντα. Περ τς τελετς το Θείου Βαπτίσματος, Κεφάλαιον Ε΄, σελ. 85. κδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη). ξ ατο προκύπτουν τ ξς:
α) ποψήφιος νάδοχος δέον πως εναι νήλικας, (π ριθμ. 498 π.ε./42 ΝΚ/200/19-1-2006 γκύκλιος τς ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος).
β) ποψήφιος νάδοχος φείλει ν εναι χι μόνο βαπτισμένος ρθόδοξος Χριστιανς διος (Συνοδικο γκύκλιοι π ριθμ. 590/23-10-1986 κα 3983/2490ΝΚ/182/12-2-1996, τελευταία κ τν ποίων παγορεύει ν γίνονται νάδοχοι μέλη ργανώσεων μ σοβαρς δογματικς ποκλίσεις), λλ κα ζωνταν κα συνειδητ μέλος τς κκλησίας, ν ζε, δηλαδ, συνειδητ τν μυστηριακ κα γωνιστικ ζω το Εαγγελίου. ξυπακούεται, φυσικά, τι κάποιος πο περιφρονε τ ερ Μυστήριο το Γάμου, χοντας συνάψει μόνον πολιτικόν, παγορεύεται ν γίνει νάδοχος (Συνοδικο γκύκλιοι π ριθμ. 2309/240/105/21-1-1982 κα 3262/46ΝΚ/2268/ 7-11-2000). φημέριος δύναται ν βεβαιώνεται γι τν τήρηση τν προϋποθέσεων ατν ατούμενος τν προσκόμιση Ληξιαρχικς Πράξεως Γεννήσεως το ναδόχου Πιστοποιητικ Βαπτίσεώς του, τ ποο βεβαιώνει τι εναι βαπτισμένος ρθόδοξος Χριστιανς καθς κα Πιστοποιητικ Οκογενειακς Καταστάσεως Ληξιαρχικ Πράξη Γάμου το ναδόχου, γι ν βεβαιωθε τι δν εναι παντρεμένος μόνον μ Πολιτικ Γάμο.

πιπλέον, νημερωτικς ναφέρομεν τι:
α) Ο π ριθμ. 5487/19-5-1836 κα 814/1156/838/20-5-1955 Συνοδικς γκύκλιοι ρίζουν τι νάδοχος πρέπει ν εναιες κα μόνος”, ν τυχν τερος ποβοηθε τν να (γκύκλιος π ριθμ. 2627/659/401/8-4-1997),
β) π ριθμ. 1554/4168/1138/27-6-1968 ΣυνοδικὴἘγκύκλιος κωλύει τος Κληρικος κα τος Μοναχος π τ ν γίνουν νάδοχοι,
γ) ΝΓ΄ Κανν τς Πενθέκτης Οκουμενικς Συνόδου κα π ριθμ. 52747/6835ΝΚ/199/27-1-1999 Συνοδικ γκύκλιος παγορεύουν στος γονες ν ναδεχθον κατ τν βάπτιση τ παιδιά τους κα
δ) π ριθμ. 2283/6901ΝΚ/1372/15-6-1999 Συνοδικ γκύκλιος ρίζει τι κατ τν Βάπτιση νηλίκων παράσταση ναδόχου δν εναι ναγκαία.

πενθυμίζομεν, ξ λλου, τι κ το ερο Μυστηρίου το Βαπτίσματος προκύπτει πνευματικ συγγένεια, ποία δημιουργε κώλυμα στν σύναψη γάμου μεταξύ το ναδόχου κα τς ναδεκτς του τς μητέρας της , ναλόγως, τς ναδόχου κα το ναδεκτο της το πατέρα του (ΝΓ΄ Κανν τς Πενθέκτης Οκουμενικς Συνόδου, π ριθμ. 3625/2383 ΝΚ/2050/17-11-1981 κα 2627/659/401/8-4-1997 γκύκλιοι τς ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος, ν ΔΕΝ φίσταται κώλυμα συνάψεως γάμου μεταξ ναδεκτν βαπτισμένων π τν διο νάδοχο.

Πέραν τν ς νω, ερς Χρυσόστομος περιγράφει τν προσωπικότητα το αθεντικο ναδόχου ς κάτωθι:
“Θέλετε ν πευθύνουμε τώρα τν λόγο στος ναδόχους σας, γι ν μάθουν κα κενοι ποιν μοιβν ξιώνονται, ἐὰν δείξουν γι σς πολλ φροντίδα κα ντιθέτως ποι τιμωρία τος ναμένει, ν μελήσουν;

Γι ν τ ννοήσεις σκέψου, γαπητέ, κείνους πο γίνονται γγυητς κα νάδοχοι προσώπων πο δανείζονται χρήματα, τι, περισσότερο π τν πεύθυνο κα δανειζόμενο, κενοι φίστανται τν γωνία κα τν φόβο. ν, δηλαδή, ατς πο δανείστηκε φανε συνεπής, μ τν συνέπειά του κατέστησε λαφρ τ φορτίο, πο νέλαβε γγυητής. ν, ντιθέτως, φανε γνώμονας κα συνεπής, τότε το τοίμασε τέλεια τν καταστροφή. Γι ατ κα νας σοφς συμβουλεύει τ ξς: “'Ἐὰν γγυηθς, τοιμάσου ν πληρώσς” (Σοφ. Σειρχ η΄, 13). άν, λοιπόν, σοι ναδέχονται λλους γι χρήματα εναι πολύτως πεύθυνοι γι λόκληρο τ ποσό, περισσότερο εναι πεύθυνοι κενοι πο ναδέχονται λλους κα γγυνται γι πνευματικ θέματα κα γι τν ρετή. Ναί, πολ νδιαφέρον πρέπει ν πιδεικνύουν γιατος πο ναλαμβάνουν, προτρέποντάς τους, συμβουλεύοντάς τους, διορθώνοντας τ σφάλματά τους κα δείχνοντάς τους πατρικ γάπη.

[Κα συνεχίζει ερς πατήρ]. ς μ νομίζουν ατοί τι τ ν εναι νάδοχοι εναι τυπικ κα τυχαο πργμα, λλ ς μάθουν καλά τι κα ατο γίνονται συμμέτοχοι τς πνευματικς φέλειας τν ναδεκτν, ἐὰν μ τς συμβουλές τους τος χειραγωγήσουν στν δ τς ρετς, κα ς γνωρίζουν πάλι τι, ν δείξουν μέλεια κα διαφορία, θ πιφέρουν στν αυτό τους μεγάλη καταδίκη. Γι' ατν τν λόγο κα πικρατε συνήθεια, πατέρες μητέρες πνευματικος ν τος νομάζουν ατος τος ναδόχους, γι ν μάθουν πόση πιμέλεια πρέπει ν δείχνουν, γι ν μορφώνουν πνευματικ, σους ναλαμβάνουν. Διότι, ἐὰν κείνους πο δν χουν καμμία διαίτερη σχέση μ μς, πρέπει ν τος κινήσουμε τν κύριο ζλο τς ρετς, πολ περισσότερο φείλουμε ν πιτελέσουμε τ καθκον πέναντι σκενον, τν ποο ναδεχόμαστε ς πνευματικό μας τέκνο. Γι τν λόγον, λοιπόν, ατν μάθετε κα ο νάδοχοι τι δν σς πειλε μικρς κίνδυνος, ἐὰν δείξετε στ καθκον ατ μέλεια» ( . Χρυσοστόμου, Β' Κατήχησις).

 Κα συμπληρώνει σιος Νικόδημος γιορείτης: “ν ξεραν ο νάδοχοι τί πόσχονται κα τί μεγάλη εθύνη ναλαμβάνουν, δν θ θελαν ν βαπτίσουν, κόμα κι ν μ θερμ παρακάλια τος παρότρυναν”.
Τ ς νω, σφαλς, δν παρατίθενται, γι ν ποτρέψουν ν φοβίσουν τος ποψηφίους ναδόχους π τν νάληψη το ερο χρέους τους, λλά περισσότερο, γι ν φυπνίσουν τος προσεγγίζοντας λαφρ τ καρδί τν εθύνη τς ναδοχς.

Μητροπολίτης

  Κηφισίας, μαρουσίου

κα ρωπο Κύριλλος».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...