"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

Τρίτη, 28 Φεβρουαρίου 2017

Γιατί οἱ προγαμιαῖες σχέσεις, ὁ πολιτικός γάμος καί ὁποιαδήποτε ἄλλη συμβίωση εἶναι θανάσιμα ἁμαρτήματα;


Κάθε ἁμαρτία, ὡς παραβίαση τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ, μᾶς χωρίζει βιωματικά ἀπό τόν Θεό.
Καί τοῦτο, ἐπειδή ἡ ἁμαρτία ἐμποδίζει τήν διαβίβαση τῆς θείας ζωῆς στήν δική μας βιολογική καί ψυχική ζωή. Μεταξύ τῶν ἁμαρτιῶν ὑπάρχει διαβάθμιση, ὡς πρός τόν βαθμό ἀπομακρύνσεώς μας ἀπό τήν ζωτική-ἀγαπητική μας σχέση μέ τόν Θεό.
Εἰδικότερα, οἱ προγαμιαῖες σχέσεις, ὁ πολιτικός γάμος καί ἡ σαρκική συμβίωση ἀποτελοῦν θανάσιμα ἁμαρτήματα, ἐπειδή ταυτίζονται οὐσιαστικά μέ τήν πορνεία.Ἡ πορνεία δέν ἀποτελεῖ μία ἰδιωτική ὑπόθεση τοῦ πιστοῦ, ἀλλά ἔχει εἰδικό κοινωνικό χαρακτῆρα. Ὁ κοινωνικός αὐτός χαρακτήρας τῆς πορνείας δέν περιορίζεται στό πρόσωπο, πού ἐμπλέκεται μέ τόν πορνεύοντα ἄνθρωπο, ἀλλά, στό πλαίσιο τῆς Ἐκκλησίας, ἀναφέρεται στόν ἴδιο τόν Χριστό, ἐπειδή ὁ Χριστός εἶναι κεφαλή τῆς Ἐκκλησίας.
Ὁ πιστός, ὡς μέλος τοῦ μυστηριακοῦ σώματος τοῦ Χριστοῦ, ὀφείλει νά ἔχει πιστότητα στόν πνευματικό γάμο, πού ἔχει συνάψει μέ τόν Χριστό, διά τοῦ Βαπτίσματος. Καί ἡ πιστότητα αὐτή διασφαλίζεται μέ τήν τήρηση τῶν ἐντολῶν τοῦ Χριστοῦ, ὡς θείας κεφαλῆς καί νυμφίου τῆς Ἐκκλησίας.


Ἄλλωστε, καί οἰ σαρκικές σχέσεις μέσα στόν χριστιανικό γάμο δέν νομιμοποιοῦνται ἁπλῶς κάι μόνον μέ τήν κάλυψη τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ μυστηρίου. Μέσα στήν Ἐκκλησία, μέ τήν ἱερολογία τοῦ γάμου, οἰ σαρκικές σχέσεις δέν αὐτονομοῦνται καί δέν ἐξαντλοῦνται στή βιολογικότητά τους, ἀλλά ἀνάγονται, μαζί μέ τίς ψυχικές, στήν πνευματική σχέση τοῦ Χριστοῦ καί τῆς Ἐκκλησίας. 

Μέ τήν δύναμη τοῦ μυστηρίου, ἐμπλουτίζονται μέ τήν ἀνιδιοτελῆ καί θυσιαστική ἀγάπη, διαφεύγοντας ἔτσι τή κάθε μορφή φίλαυτης σωματικῆς καί ψυχικῆς σχέσεως.
                                   
Δημήτριος Τσελεγγίδης 
Καθηγητής Θεολογίας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...