"Όταν ο Χριστός μας 2000 χρόνια πριν έλεγε στους μαθητές και Αποστόλους του να πάνε σ’ όλη τη γη και να διαδώσουν το Ευαγγέλιο της σωτηρίας (Ματθ. 28, 19) είναι βέβαιο ότι γνώριζε ήδη πως η ανθρώπινη εφευρετικότητα θα άνοιγε νέους ορίζοντες προκειμένου να καταργήσει τις αποστάσεις, να διευκολύνει την επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και άρα να αυξήσει την διεισδυτικότητα του Θείου Λόγου.
Σήμερα μπροστά στην πραγματικότητα της απίστευτης διάδοσης των νέων τεχνολογιών και κυρίως της προσβασιμότητας στο ίντερνετ από εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρώπων σ’ όλο τον πλανήτη είναι προφανές ότι η έννοια του ευαγγελισμού δηλαδή της διάδοσης του Λόγου του Θεού στα μήκη και τα πλάτη της γης αποκτά και νέες διαστάσεις και προοπτικές.
To internet αποτελεί ένα μοναδικό «εργαλείο» για την προσέγγιση ειδικά των νέων ανθρώπων, ένα συγκλονιστικό περιβάλλον στο οποίο οι νέες ιδέες και βέβαια οι πάντα επίκαιρες αξίες του Ευαγγελίου μπορούν να βρουν γόνιμο έδαφος να ανθίσουν".

Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2012

Ο Απόστολος και το Ευαγγέλιο της Κυριακής 29 Ιουλίου 2012 (Η´ Ματθαίου)

Το Αποστολικό Ανάγνωσμα

Α´ Κορ. α´ 10-17
δελφοί, παρακαλ μς δι το νόματος το Κυρίου μν ᾿Ιησο Χριστο, να τ ατ λέγητε πάντες, κα μ ͺᾖ ν μν σχίσματα, τε δ κατηρτισμένοι ν τ ατ νο κα ν τ ατ γνώμ. ᾿Εδηλώθη γάρ μοι περ μν, δελφοί μου, π τν Χλόης τι ριδες ν μν εσι.

Λέγω δ τοτο, τι καστος μν λέγει· ᾿Εγ μέν εμι Παύλου, γ δ ᾿Απολλώ, γ δ Κηφ, γ δ Χριστο. Μεμέρισται Χριστός; Μ Παλος σταυρώθη πρ μν; Η ες τ νομα Παύλου βαπτίσθητε; Εχαριστ τ Θε τι οδένα μν βάπτισα ε μ Κρίσπον κα Γάϊον, να μή τις επ τι ες τ μν νομα βάπτισα. ᾿Εβάπτισα δ κα τν Στεφαν οκον· λοιπν οκ οδα ε τινα λλον βάπτισα. Ο γρ πέστειλέ με Χριστς βαπτίζειν, λλ᾿ εαγγελίζεσθαι, οκ ν σοφί λόγου, να μ κενωθ σταυρς το Χριστο.
πόδοση στή νεοελληνική

Aδελφοί, σς ζητ, στ νομα το Κυρίου μας ᾿Ιησο Χριστο, ν εστε λοι σύμφωνοι μεταξύ σας κα ν μν πάρχουν νάμεσά σας διαιρέσεις, λλ ν εστε νωμένοι, μ μία σκέψη κα μ να φρόνημα. Ατ τ γράφω, δελφοί μου, γιατ μ πληροφόρησαν γι σς νθρωποι τς Χλόης τι ρχεστε σ προστριβς μεταξύ σας. Θέλω ν π τι καθένας σας λέει κάτι διαφορετικό. Ο νας λέει· «᾿Εγ εμαι το Παύλου», λλος· «᾿Εγ εμαι το ᾿Απολλώ», νας λλος· «᾿Εγ εμαι το Κηφ» κα κάποιος λλος· «᾿Εγ εμαι το Χριστο». Διαμοιράστηκε, λοιπόν, Χριστός; Μήπως εναι Παλος πο πέθανε πάνω στν σταυρ γι ν σς σώσει; Η μήπως στ νομα το Παύλου χετε βαφτιστε; Εχαριστ τν Θε πο δν βάφτισα κανένα σας κτς π τν Κρίσπο κα τν Γάϊο. Ετσι δν μπορε ν πε κανες πς τν βάφτισα στ δικό μου νομα. Ναί, βέβαια, βάφτισα κα τν οκογένεια το Στεφαν. ᾿Εκτς π’ ατούς, μως, δν θυμμαι ν βάφτισα κανέναν λλο. Η ποστολ πο μο ρισε Χριστς δν ταν ν βαφτίζω, λλ ν κηρύττω τ εαγγέλιο, χωρς σοφ κα περίτεχνα λόγια, στε θάνατος το ᾿Ιησο Χριστο στν σταυρ ν μ χάσει τ περιεχόμενό του.


Το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα
Μτθ. ιδ´ 14-22


Τ καιρ κείν, εδεν ᾿Ιησος πολν χλον, κα σπλαγχνίσθη π᾿ ατος κα θεράπευσε τος ρρώστους ατν. ᾿Οψίας δ γενομένης
προσλθον ατ ο μαθητα ατο λέγοντες· Ερημός στιν τόπος κα ρα δη παρλθεν· πόλυσον τος -χλους, να πελθόντες ες τς κώμας γοράσωσιν αυτος βρώματα. Ο δ ᾿Ιησος επεν ατος· Ο χρείαν χουσιν πελθεν· δότε ατος μες φαγεν. Ο δ λέγουσιν ατ· Οκ χομεν δε ε μ πέντε ρτους κα δύο χθύας. Ο δ επε· Φέρετέ μοι ατος δε. Κα κελεύσας τος χλους νακλιθναι π τος χόρτους, λαβν τος πέντε ρτους κα τος δύο χθύας, ναβλέψας ες τν ορανν ελόγησε, κα κλάσας δωκε τος μαθητας τος ρτους, ο δ μαθητα τος χλοις. Κα φαγον πάντες κα χορτάσθησαν, κα ραν τ περισσεον τν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις. Ο δ σθίοντες σαν νδρες σε πεντακισχίλιοι χωρς γυναικν κα παιδίων. Κα εθέως νάγκασεν ᾿Ιησος τος μαθητς ατο μβναι ες τ πλοον κα προάγειν ατν ες τ πέραν, ως ο πολύσ τος χλους.
πόδοση στή νεοελληνική
Eκενο τν καιρό, ᾿Ιησος εδε πολν κόσμο κα τος σπλαχνίστηκε, κα γιάτρεψε τος ρρώστους των.Οταν πεσε τ δειλινό, τν πλησίασαν ο μαθητές του κα το επαν· «Ο τόπος εναι ρημικός, κα ρα πι περασμένη. Διξε τν κόσμο ν πνε στ χωρι γι ν᾿ γοράσουν φαγητ ν φνε». Ο ᾿Ιησος μως τος επε· «Δν πάρχει λόγος ν φύγουν, δστε τους σες ν φνε». «Δν χουμε δ παρ πέντε ψωμι κα δύο ψάρια», το παντον. «Φέρτε μο τα δ», τος λέει. Κι φο πρόσταξε τν κόσμο ν καθίσει γι φαγητ πάνω στ χορτάρι, πρε τ πέντε ψωμι κα τ δύο ψάρια, στρεψε τ βλέμμα του στν ορανό, τ ελόγησε, κοψε τ ψωμι σ κομμάτια κα τ δωσε στος μαθητές, κα ο μαθητς στ πλθος. Εφαγαν λοι κα χόρτασαν. Κα μάζεψαν τ περισσεύματα π τ κομμάτια, δώδεκα κοφίνια γεμτα. Ατο πο φαγαν ταν περίπου πέντε χιλιάδες ντρες, χωρς τς γυνακες κα τ παιδιά. ᾿Αμέσως στερα ᾿Ιησος ποχρέωσε τος μαθητές του ν μπον στ καΐκι κα ν πνε ν τν περιμένουν στν πέναντι χθη, σότου ατς διαλύσει τ πλήθη.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...